Tìm kiếm Nhân lực Ngành luật mới nhất


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Lĩnh vực tư vấn
Nơi làm việc
Tìm thấy 183 hồ sơ

PHẠM MINH TÂM
Cập nhật 2 giờ trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 3316/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
Đinh Công Hưng
Cập nhật 2 giờ trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 2730/LS
 
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 43 / 100
NGUYỄN THỊ NGỌC PHIẾM
Cập nhật 3 giờ trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 3137/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
LÊ KIM GIANG
Cập nhật 3 giờ trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 1406
 
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 39 / 100
NGUYỄN TIẾN THÀNH
Cập nhật 3 giờ trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 3373/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
NGUYỄN VĂN TÀI
Cập nhật 3 giờ trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 3309/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
TRẦN HỮU LỘC
Cập nhật 3 giờ trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 2920/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
NGUYỄN TÂM LÝ
Cập nhật 3 giờ trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 2948/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 900/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 48 / 100
VŨ QUANG VƯỢNG
Cập nhật 4 giờ trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 9208
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
NGUYỄN HUY THẮNG
Cập nhật 7 giờ trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 1505
 
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 39 / 100
HOÀNG THÚC KỲ
Cập nhật 7 giờ trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 2806/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
NGUYỄN THỊ VÂN HẰNG
Cập nhật 7 giờ trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 999
 
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 39 / 100
NGUYỄN HÀ LUÂN
Cập nhật 7 giờ trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 1514
 
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 39 / 100
NGUYỄN XUÂN HOÀNG BẢO PHƯƠNG
Cập nhật 7 giờ trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 3194/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100

Tổng số hồ sơ chất lượng6.293
Công việc đang tuyển8.679
Tổng số Nhà tuyển dụng4.848