Tìm kiếm Luật Sư mới nhất


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 535 Luật Sư

Đỗ Thị Loan
Cập nhật 14 giờ trước
 
Kinh nghiệm: 7 năm
Số thẻ LS: 17574/TP/LS-CCHN
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Bích Thủy
Cập nhật 2 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 8857/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Đình Dũng
Cập nhật 2 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 20 năm
Số thẻ LS: 19113/TP/LS-CCHN
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Trần Lê Ngọc
Cập nhật 9 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 3 năm
Số thẻ LS: 16060/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Trần Thanh Mia
Cập nhật 13 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 12 năm
Số thẻ LS: 13896/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Nguyễn Thị Thu Phương
Cập nhật 14 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 3 năm
Số thẻ LS: 15688/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Lê Mạnh Hà
Cập nhật 19 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 15 năm
Số thẻ LS: 10723/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Chu Quỳnh Bảo Ngọc
Cập nhật 21 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 14355/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Luật sư Nguyễn Ngọc Linh
Cập nhật 31 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 16481/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Đức Giang
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 2 năm
Số thẻ LS: 8939/2021/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Dương Thị Hương
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 4149/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Sơn Hùng
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 11548/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Lê Viết Kỳ
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: 19847/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Tấn Lực
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 11386/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
VÕ MỘNG THU
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 15 năm
Số thẻ LS: 13331/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100