Luật Sư tại Tp Hồ Chí Minh


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 152 Luật Sư tại Tp Hồ Chí Minh

Trần Huy Thế
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 3431/LS
 
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Lê Văn Cường
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 11629/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Nguyễn Bích Tâm
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 1 năm
Số thẻ LS: 14714/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Phạm Ngọc Dũng
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 14 năm
Số thẻ LS: 8478/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Huỳnh Vinh Quang
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 19 năm
Số thẻ LS: 7610/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Ngọc Như Khang
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 14213/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Ngô Xuân Sơn
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 1 năm
Số thẻ LS: 16550/TP/LS-CCHN
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
VÕ MỘNG THU
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 13331/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Lê Quang Vũ
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 3 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Nguyễn Thị Thanh Thế
Cập nhật 3 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 9624/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Phan Minh Hải
Cập nhật 3 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 12 năm
Số thẻ LS: 12183/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Nguyễn Đức Thiên
Cập nhật 3 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 14571/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Touprong Ro Men
Cập nhật 3 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: 12450/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Phạm Quốc Hải
Cập nhật 4 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 15 năm
Số thẻ LS: 11543/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Cập nhật 4 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 13 năm
Số thẻ LS: 5798/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100