Luật Sư tại Tp Hồ Chí Minh


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 149 Luật Sư tại Tp Hồ Chí Minh

 
Kinh nghiệm: 7 năm
Số thẻ LS: 15117/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 11830/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
 
Kinh nghiệm: 20 năm
Số thẻ LS: 2813/SL
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Trần Thị Thuỳ
Cập nhật 8 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 19054/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Trần Thanh Sang
Cập nhật 14 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 13 năm
Số thẻ LS: 14226/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Đặng Phương Nam
Cập nhật 14 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 1 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Trúc Anh
Cập nhật 15 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 7 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Trần Trung Chánh
Cập nhật 20 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 19327
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Bích Thủy
Cập nhật 27 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 8857/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Lê Phương Anh
Cập nhật 29 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 11 năm
Số thẻ LS: 18232/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 18758/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Huỳnh Văn Toàn
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 7 năm
Số thẻ LS: 17136/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Phạm Văn Chính
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 13917/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Văn Sơn
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 3 năm
Số thẻ LS: 12128/2022/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Phạm Ngọc Chiến
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 4 năm
Số thẻ LS: 11835/2022/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100