Luật Sư tại Tp Hồ Chí Minh


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 139 Luật Sư tại Tp Hồ Chí Minh

 
Kinh nghiệm: 7 năm
Số thẻ LS: 15117/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Chu Quỳnh Bảo Ngọc
Cập nhật 5 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 14355/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Nguyễn Bích Thủy
Cập nhật 30 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 8857/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
VÕ MỘNG THU
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 15 năm
Số thẻ LS: 13331/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Đinh Ích Nam
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 15 năm
Số thẻ LS: 3009/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Phan Văn Vĩnh
Cập nhật 3 tháng trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 48 / 100
Trần Trung Chánh
Cập nhật 4 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 19327
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Thị Thúy
Cập nhật 5 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 4 năm
Số thẻ LS: 17903/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Trần Ngọc Lĩnh
Cập nhật 7 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 3 năm
Số thẻ LS: 16060/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Vũ Thúy Hằng
Cập nhật 8 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 4 năm
Số thẻ LS: 1485/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Đắc Duy Anh
Cập nhật 8 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 12 năm
Số thẻ LS: 10400/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Văn Hoàng
Cập nhật 11 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 11854/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Võ Linh Phương
Cập nhật 11 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 12 năm
Số thẻ LS: 8705/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Hữu Mạnh
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 13228
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Hà Thanh Hiền
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 15397/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100