Luật Sư tại Tp Hồ Chí Minh


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 167 Luật Sư tại Tp Hồ Chí Minh

Mạch Nguyễn Duy Thanh
Cập nhật 2 giờ trước
 
Kinh nghiệm: 4 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Nguyễn Văn Phong
Cập nhật 8 giờ trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 15117/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Lê Duy Bình
Cập nhật 3 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Lê Thảo Như
Cập nhật 3 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 20581/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Bùi Thị Mai Anh
Cập nhật 4 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 3 năm
Số thẻ LS: 11789/2022/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Bích Thủy
Cập nhật 4 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 8857/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Trần Thu Huyền
Cập nhật 7 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 3 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Thị Tuyết
Cập nhật 11 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 12835/TP/LS-CCHN
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Châu Bá Lâm
Cập nhật 12 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 11 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Phan Thị Kim Trang
Cập nhật 12 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 18 năm
Số thẻ LS: 12644/2022/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Nhật Anh
Cập nhật 14 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 4 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
 
Kinh nghiệm: 21 năm
Số thẻ LS: 2813/SL
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Huỳnh Thị Mỹ Trang
Cập nhật 18 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Bùi Minh Trình
Cập nhật 29 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 3 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Ngọc Châu
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 4 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100