Luật Sư tư vấn Hình sự


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 197 Luật Sư tư vấn Hình sự

Trần Minh Tuấn
Cập nhật 10 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 17055/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Hà Thanh Hoàng
Cập nhật 3 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Vũ Quốc Anh
Cập nhật 6 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 18635/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Hoàng Quốc Hùng
Cập nhật 9 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 7 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Nguyễn Bích Ngọc
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 12093/Ls
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Phan Văn Vĩnh
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 48 / 100
Hà Ngọc Anh
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: 11 năm
Số thẻ LS: 10.098TP/LS-CCHN
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
NGUYỄN DOÃN HÙNG
Cập nhật 2 năm trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 6433
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
Vũ Thúy Hằng
Cập nhật 2 năm trước
 
Kinh nghiệm: 4 năm
Số thẻ LS: 1485/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Ánh Tâm
Cập nhật 3 năm trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 5110/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 53 / 100
Nguyễn Ngọc Hùng
Cập nhật 3 năm trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
Đinh Hồng Hà
Cập nhật 4 năm trước
 
Kinh nghiệm: 15 năm
Số thẻ LS: 1905
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
NGUYỄN HỮU SANG
Cập nhật 4 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 10498/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 48 / 100
ThS Nguyễn Nhật Tuấn
Cập nhật 5 năm trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 58 / 100
Khương Thị Thùy Trang
Cập nhật 5 năm trước
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: 11779/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100