Luật Sư tư vấn Hình sự


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 207 Luật Sư tư vấn Hình sự

NGUYỄN NGỌC THỤY
Cập nhật 15 giờ trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 7771/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
NGUYỄN TRỌNG QUYẾT
Cập nhật 18 giờ trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 2086/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
HOÀNG VŨ PHONG
Cập nhật 20 giờ trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 3148
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
Nguyễn Văn Mớ
Cập nhật 20 giờ trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 11299
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
NGUYỄN HƯƠNG QUÊ
Cập nhật 1 ngày trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 4224/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG
Cập nhật 1 ngày trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 8213/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
LÊ NGUYỄN KIM HOÀNG
Cập nhật 2 ngày trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 4361/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
TRẦN ĐĂNG MINH
Cập nhật 2 ngày trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 10777/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
TRẦN THỊ ANH PHƯƠNG
Cập nhật 2 ngày trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 4494/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 39 / 100
Đỗ Anh Tú
Cập nhật 2 ngày trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 1233/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 48 / 100
VÕ CÔNG HẠNH
Cập nhật 2 ngày trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 5953/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 39 / 100
TRẦN LỆ QUYÊN
Cập nhật 2 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 5477/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
ĐINH NGỌC PHÁN
Cập nhật 3 ngày trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 2094/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
LÊ THANH TRANG
Cập nhật 3 ngày trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 9350/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
Đào Anh Tú
Cập nhật 3 ngày trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 43 / 100