Luật Sư Nguyễn Bích Ngọc
THÔNG TIN CƠ BẢN

30/07/1982

Nữ

Hà Nội

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Bích Ngọc

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
Chưa cập nhật