Luật Sư Nguyễn Bích Ngọc
THÔNG TIN CƠ BẢN

30/07/1982

Nữ

Hà Nội

Đã có gia đình

Hôn nhân, Thừa kếHình sựLĩnh vực Luật khác

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Bích Ngọc

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng tranh tụng
- Kỹ năng tổ chức
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng nghiên cứu, soạn thảo...
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
Chưa cập nhật