Luật Sư tại Hà Nội


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 111 Luật Sư tại Hà Nội

Nguyễn Văn Chương
Cập nhật 6 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 21 năm
Số thẻ LS: 9219/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Đinh Hải Ninh
Cập nhật 9 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 12679/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Luật sư Đinh Chúc
Cập nhật 21 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 4 năm
Số thẻ LS: 13864
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Mai Quỳnh Trang
Cập nhật 22 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: 12775/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Thị Phương
Cập nhật 26 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 15009/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Lê Thị Minh Ngọc
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 14 năm
Số thẻ LS: 9390/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Trần Ngọc Thắng
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 4 năm
Số thẻ LS: 15019/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Thị Vi
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 1 năm
Số thẻ LS: 13978/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Phạm Văn Minh
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 7 năm
Số thẻ LS: 13975/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Hoàng Thùy Dương
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 12931/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Văn Mớ
Cập nhật 3 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 11299
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Lê Quang Minh
Cập nhật 3 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 11181/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Lê Mạnh Hà
Cập nhật 5 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 3 năm
Số thẻ LS: 10723/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Phạm Mạnh Tùng
Cập nhật 5 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 11460/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Thị Ngọc Giao
Cập nhật 5 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 11994/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100