Luật Sư tại Hà Nội


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 110 Luật Sư tại Hà Nội

Nguyễn Thị Hương
Cập nhật 3 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Trương Thị Thanh Hằng
Cập nhật 4 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Mai Quỳnh Trang
Cập nhật 5 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 12775/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Trần Minh Tuấn
Cập nhật 5 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 17055/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Phạm Ngọc Chiến
Cập nhật 7 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: 23647/TP/LS-CCHN
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Đào Thị Hoài
Cập nhật 14 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 1 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Lê Thị Thùy Dương
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Lại Tuấn Long
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: 20077 /LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Đỗ Thị Huệ Chi
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 15 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Đinh Vũ Hòa
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 6120/TP/LS-CCHN
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Thị Phượng
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Phạm Trần Phan
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 3 năm
Số thẻ LS: 11210/2021/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Phan Thị Phương
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 18452/TP/LS-CCHN
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Phùng Phương Thảo
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 3 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Vũ Thị Thúy
Cập nhật 3 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 13 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100