Luật Sư tại Hà Nội


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 103 Luật Sư tại Hà Nội

Đinh Hải Ninh
Cập nhật 21 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 12679/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Lê Thị Minh Ngọc
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 14 năm
Số thẻ LS: 9390/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Luật sư Đinh Chúc
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 4 năm
Số thẻ LS: 13864
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Hoàng Thị Thanh Hải
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 15926/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Trần Thanh Huyền
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: 12729/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Nguyễn Thị Thanh Hảo
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 10030/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Trần Ngọc Thắng
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 4 năm
Số thẻ LS: 15019/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Văn Mớ
Cập nhật 4 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 11299
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Đinh Hồng Hà
Cập nhật 4 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 15 năm
Số thẻ LS: 1905
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Hoàng Thùy Dương
Cập nhật 4 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 12931/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Tuấn Anh
Cập nhật 4 tháng trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 11945/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Nguyễn Văn Dũng
Cập nhật 7 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 1 năm
Số thẻ LS: 12701/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: 13195/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Dương Văn Công
Cập nhật 7 tháng trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 14169/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Dương Liên Hoàn
Cập nhật 7 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 14019/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100