Luật Sư tại Hà Nội


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 91 Luật Sư tại Hà Nội

Lê Mạnh Hà
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 15 năm
Số thẻ LS: 10723/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Trần Thanh Mia
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 13896/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 11830/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Đinh Thị Chúc
Cập nhật 3 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 4 năm
Số thẻ LS: 13864
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Đinh Văn Nam
Cập nhật 3 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 4 năm
Số thẻ LS: 21157
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Đức Anh
Cập nhật 4 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 1 năm
Số thẻ LS: 14517/2022/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Nguyễn Thị Thu Phương
Cập nhật 4 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 3 năm
Số thẻ LS: 15688/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Nguyễn Bích Ngọc
Cập nhật 5 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 12093/Ls
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Trần Thúy Hoài
Cập nhật 5 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 184566/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Hà Ngọc Anh
Cập nhật 9 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 11 năm
Số thẻ LS: 10.098TP/LS-CCHN
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Mai Quỳnh Trang
Cập nhật 12 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 12775/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Hoàng Mạnh Cường
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: 7 năm
Số thẻ LS: 19836/LS-CCHN
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Hoàng Thị Hải Yến
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 16204/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Vũ Thúy Hằng
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: 4 năm
Số thẻ LS: 1485/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Vũ Cao Vinh
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: 1 năm
Số thẻ LS: 6194/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100