Luật Sư Nguyễn Thị Phượng
THÔNG TIN CƠ BẢN

05/02/1995

Nữ

Hà Nội, Thái Bình, (có thể thay đổi nơi làm việc)

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Thị Phượng

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình;
- Kỹ năng làm việc nhóm;
- Kỹ năng tự nghiên cứu, giải quyết vấn đề;
- Kỹ năng quản lý stress
- Kỹ năng lắng nghe, phân tích, tổng hợp
Kinh nghiệm công tác
- Tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực: dân sự, hình sự, doanh nghiệp, hôn nhân và gia đình... (Chủ yếu bằng hình thức tổng đài và email); - Tống đạt hồ sơ doanh nghiệp tại Sở kế hoạch đầu tư, chi cục thuế

Nhân viên tư vấn pháp luật: - Tư vấn pháp luật doanh nghiệp (thành lập, thay đổi doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; hồ sơ pháp lý doanh nghiệp); thương mại (chủ yếu là hợp đồng); bảo hiểm xã hội; an toàn lao động; - Tư vấn pháp luật dân sự: Hợp đồng thông dụng (soạn thảo, đánh giá Hợp đồng, tư vấn điều khoản trong nội dung Hợp đồng); các vấn đề liên quan đến thừa kế, tranh chấp về thừa kế; bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; - Tư vấn pháp luật hình sự: Phân tích cấu thành tội phạm các tội thường vi phạm và mức phạt tương xứng, nhận định, đánh giá hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm hay không. Soạn thảo đơn tố giác tội phạm - Tư vấn pháp luật hành chính: phân tích, đánh giá hành vi vi phạm hành chính, tư vấn các biện pháp bảo vệ quyền lợi khi bị xâm phạm, trình tự, thủ tục khiếu nại, khởi kiện hành chính. Soạn thảo đơn khiếu nại, đơn khởi kiện theo yêu cầu khách hàng.

Trợ lý luật sư - Cập nhật, nghiên cứu văn bản pháp luật; quy phạm pháp luật mới; - Tư vấn pháp lý (tư vấn trực tiếp hoặc qua thư tư vấn); - Nghiên cứu hồ sơ vụ việc, nêu ý kiến, quan điểm pháp lý và đề xuất phương án giải quyết; - Sao chụp, sắp xếp, lưu trữ và quản lý hồ sơ vụ việc; - Soạn thảo văn bản pháp lý giải quyết vụ án (đơn khởi kiện, đơn tố giác, đơn kiến nghị, đơn khiếu nại, Bản quan điểm, Quan điểm của luật sư...); - Tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký, thay đổi doanh nghiệp; - Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn của Luật sư.

- Tư vấn, tham mưu cho trưởng phòng về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của các công ty thuộc tổng công ty. - Tư vấn, tham mưu, soạn thcác giao dịch, hợp đồng như hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng phân phối, hợp đồng thương mại, hợp đồng mua sắm, thuê văn phòng...; Rà soát hợp đồng, giao dịch của các công ty (có hợp đồng môi giới bất động sản ..) - Nghiên cứu, soạn thảo, nộp và sửa đổi, bổ sung hồ sơ pháp lý công ty (thành lập, thay đổi đăng ký kinh doanh; - Nghiên cứu, tư vấn, tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty về các quy định pháp luật theo yêu cầu của Ban lãnh đạo. Cập nhật, bổ sung khi có văn bản pháp luật mới thay thế, sửa đổi. - Nghiên cứu, đề xuất và giải quyết các tranh chấp, khiếu nại phát sinh trong quá trình thực hiện các giao dịch, hợp đồng của công ty với đối tác, khách hàng hoặc bên thứ ba có liên quan. - Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất công việc đang thực hiện. - Phối hợp với các phòng ban khác thông tin, tư vấn, giải đáp quy định pháp luật để các phòng ban thực hiện đúng quy định pháp luật.

- Tư vấn, tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty; - Tư vấn, tham mưu, soạn thảo các giao dịch, hợp đồng như hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng phân phối, hợp đồng thương mại, hợp đồng mua sắm, thuê văn phòng...; Rà soát hợp đồng, giao dịch của công ty - Nghiên cứu, soạn thảo, nộp và sửa đổi, bổ sung hồ sơ pháp lý công ty (thành lập, thay đổi đăng ký kinh doanh; - Nghiên cứu, tư vấn, tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty về các quy định pháp luật theo yêu cầu của Ban lãnh đạo. Cập nhật, bổ sung khi có văn bản pháp luật mới thay thế, sửa đổi. - Nghiên cứu, đề xuất và giải quyết các tranh chấp, khiếu nại phát sinh trong quá trình thực hiện các giao dịch, hợp đồng của công ty với đối tác, khách hàng hoặc bên thứ ba có liên quan. - Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất công việc đang thực hiện. - Phối hợp với các phòng ban khác thông tin, tư vấn, giải đáp quy định pháp luật để các phòng ban thực hiện đúng quy định pháp luật.

- Tư vấn pháp luật; - Đại diện ngoài tố tụng; - Là luật sư tham gia các vụ án dân sự, đất đai, kinh doanh thương mại, hôn nhân - gia đình, hình sự, hành chính
Học vấn & chứng chỉ
- Thẻ Luật sư từ 2023 - 2023 tại Trường khác (ngành học: Khác)

- Cử nhân Luật từ 2013 - 2016 tại Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Khác)

- Chứng chỉ từ 2018 - 2020 tại Học viện tư pháp Hà Nội (ngành học: Khác)