Liên hệ Nhân Lực Ngành Luật


Thông tin liên hệ

Nhân lực ngành luật
Địa chỉ trụ sở: 19 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)39302288 - Email: info@nhanlucnganhluat.vn

@
Tổng số hồ sơ chất lượng6.293
Công việc đang tuyển8.679
Tổng số Nhà tuyển dụng4.848