Luật Sư tư vấn Doanh nghiệp


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 274 Luật Sư tư vấn Doanh nghiệp

Trần Ngọc Thắng
Cập nhật 4 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 4 năm
Số thẻ LS: 15019/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Mai Quỳnh Trang
Cập nhật 10 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: 12775/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Thị Phương
Cập nhật 14 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 15009/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Lê Thị Minh Ngọc
Cập nhật 15 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 14 năm
Số thẻ LS: 9390/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Hoàng Thùy Dương
Cập nhật 18 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 12931/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Đỗ Thị Xuân Hoa
Cập nhật 20 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 13945/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Văn Mớ
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 11299
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Đinh Hải Ninh
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 12679/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Phạm Ngọc Dũng
Cập nhật 3 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 14 năm
Số thẻ LS: 8478/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Hoàng Thị Thanh Hải
Cập nhật 3 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 15926/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Nguyễn Thị Thanh Hảo
Cập nhật 3 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 10030/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Lê Quang Vũ
Cập nhật 3 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 3 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Phạm Quốc Hải
Cập nhật 5 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 15 năm
Số thẻ LS: 11543/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Đinh Hồng Hà
Cập nhật 5 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 15 năm
Số thẻ LS: 1905
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
LƯU THỊ BÍCH DIỆU
Cập nhật 5 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 13770/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100