Luật Sư tư vấn Doanh nghiệp


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 252 Luật Sư tư vấn Doanh nghiệp

Trần Thanh Tùng
Cập nhật 24 phút trước
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: 18424/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Chu Quỳnh Bảo Ngọc
Cập nhật 18 giờ trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 14355/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Nguyễn Bích Thủy
Cập nhật 4 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 8857/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Văn Mớ
Cập nhật 11 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 13 năm
Số thẻ LS: 11299
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Vũ Quốc Anh
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 18635/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Lê Mạnh Hà
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 15 năm
Số thẻ LS: 10723/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Dương Thị Hương
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 4149/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Vũ Cao Vinh
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 3 năm
Số thẻ LS: 6194/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Luật sư Nguyễn Ngọc Linh
Cập nhật 4 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 16481/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Tấn Lực
Cập nhật 5 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 11386/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Hoàng Quốc Hùng
Cập nhật 5 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 7 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Hoàng Thùy Dương
Cập nhật 5 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 13 năm
Số thẻ LS: 12931/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Vũ Thế Hanh
Cập nhật 6 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 12 năm
Số thẻ LS: 11957/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Nguyễn Trúc Anh
Cập nhật 7 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Trần Thanh Sang
Cập nhật 8 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 13 năm
Số thẻ LS: 14226/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100