Luật Sư tư vấn Doanh nghiệp


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 258 Luật Sư tư vấn Doanh nghiệp

Huỳnh Thanh Duy
Cập nhật 1 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 10.423/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Vũ Thế Hanh
Cập nhật 3 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 11957/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Nguyễn Bích Thủy
Cập nhật 3 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 8857/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Tấn Lực
Cập nhật 5 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 7 năm
Số thẻ LS: 11386/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Hoàng Thuỳ Dương
Cập nhật 9 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
ĐỖ ĐĂNG KHOA
Cập nhật 11 ngày trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 6010/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 48 / 100
Phan Lê Kim Ngân
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 4 năm
Số thẻ LS: LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Mai Quỳnh Trang
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 12775/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Trương Anh Thảo
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 11900/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 39 / 100
Nguyễn Thị Kim Nguyệt
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 13800/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Đặng Văn Thức
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 12 năm
Số thẻ LS: 3954/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Khương Thị Thùy Trang
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: 11779/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Bùi Xuân Hiếu
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 7 năm
Số thẻ LS: 10326/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Nguyễn Hà Cường
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 12 năm
Số thẻ LS: 6471/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Văn Mớ
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 11299
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100