Luật Sư Trương Thị Mỹ Hà
THÔNG TIN CƠ BẢN

01/01/1982

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Trương Thị Mỹ Hà

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Kỹ năng giao tiếp, nắm bắt công việc nhanh và làm việc theo nhóm
Kinh nghiệm công tác
Tư vấn, soạn thảo và xây dựng khung pháp lý liên quan đến mảng Fintech cho Công ty
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân QTKD từ 2003 - 2006 tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (ngành học: Khác)