Luật Sư tư vấn Lao động


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 230 Luật Sư tư vấn Lao động

Chu Quỳnh Bảo Ngọc
Cập nhật 18 giờ trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 14355/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Nguyễn Bích Thủy
Cập nhật 4 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 8857/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Dương Thị Hương
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 4149/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Văn Phong
Cập nhật 3 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 7 năm
Số thẻ LS: 15117/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Tấn Lực
Cập nhật 5 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 11386/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
VÕ MỘNG THU
Cập nhật 5 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 15 năm
Số thẻ LS: 13331/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Hoàng Thùy Dương
Cập nhật 5 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 13 năm
Số thẻ LS: 12931/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Vũ Thế Hanh
Cập nhật 6 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 12 năm
Số thẻ LS: 11957/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Lê Thanh Bình
Cập nhật 9 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 20 năm
Số thẻ LS: 10.410
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Văn Toàn
Cập nhật 12 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 19056/TP/LS-CCHN
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Phan Văn Vĩnh
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 48 / 100
Nguyễn Thị Thúy
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: 4 năm
Số thẻ LS: 17903/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Mai Quỳnh Trang
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 12775/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
NGUYỄN DOÃN HÙNG
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 6433
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
Nguyễn Tấn Phước
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 14997/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100