Luật Sư Nguyễn Văn Phong
THÔNG TIN CƠ BẢN

07/08/1991

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Đất đai, Nhà cửaLao độngLĩnh vực Luật khác

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Văn Phong

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng tổ chức.
- Kỹ năng làm việc theo nhóm.
- Kỹ năng liên quan chuyên môn.
- Kỹ năng tư vấn, thuyết phục khách hàng.
Kinh nghiệm công tác
- Thực hiện dịch vụ pháp lý liên quan đến Doanh nghiệp. - Kê khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập. - Đại diện ủy quyền. - Thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế.

- Đại diện ủy quyền tham gia họp trọng tài. - Sắp xếp lịch họp Trọng tài. - Tham gia các buổi họp hòa giải tại Trung tâm trọng tài, giải quyết tranh chấp tại Tòa án.

- Đại diện ủy quyền cho khách hàng tại Tòa án nhân dân các cấp theo sự phân công của Công ty. - Tham gia tố tụng với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn, bị đơn.... - Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực Doanh nghiệp, Hôn nhân và Gia đình. - Tham gia tư vấn thực hiện dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực lao động. - Thực hiện Soạn thảo hợp đồng theo sự phân công của Trưởng bộ phận. - Thực hiện tư vấn pháp luật.

Vị trí: Chuyên viên pháp chế cao cấp. - Thực hiện các công việc soát xét hợp đồng xây dựng, mua bán, hợp đồng cho thuê lại đất, hợp đồng môi giới... - Tư vấn pháp lý bất động sản. - Thực hiện đăng ký gia hạn, đăng ký mới Văn bằng bảo hộ. - Chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến HĐQT, ĐHĐCĐ. - Đại diện uỷ quyền tham gia tố tụng tại Toà án, Thi hành án.
Học vấn & chứng chỉ
- Bằng Cử Nhân từ 2009 - 2013 tại Trường Đại học Cần Thơ (ngành học: Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế)

- CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ từ 2016 - 2017 tại Học viện tư pháp (ngành học: Luật hình sự)