Luật Sư Chu Quỳnh Bảo Ngọc
THÔNG TIN CƠ BẢN

25/02/1988

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Độc thân

Doanh nghiệp

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Chu Quỳnh Bảo Ngọc

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm công tác
Paralegal

Legal Executive

Paralegal
Học vấn & chứng chỉ
- Cử Nhân Luật từ 2007 - 2011 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh