Luật Sư tư vấn Hợp đồng


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 191 Luật Sư tư vấn Hợp đồng

Chu Quỳnh Bảo Ngọc
Cập nhật 17 giờ trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 14355/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Nguyễn Bích Thủy
Cập nhật 3 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 8857/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Văn Mớ
Cập nhật 11 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 13 năm
Số thẻ LS: 11299
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Trần Thanh Tùng
Cập nhật 20 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: 18424/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Vũ Quốc Anh
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 18635/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Dương Thị Hương
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 4149/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Tấn Lực
Cập nhật 5 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 11386/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Hoàng Thùy Dương
Cập nhật 5 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 13 năm
Số thẻ LS: 12931/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Vũ Thế Hanh
Cập nhật 6 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 12 năm
Số thẻ LS: 11957/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Trần Thanh Sang
Cập nhật 8 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 13 năm
Số thẻ LS: 14226/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Lê Thanh Bình
Cập nhật 9 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 20 năm
Số thẻ LS: 10.410
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Hoàng Thị Kim Nhung
Cập nhật 9 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 15647/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Văn Toàn
Cập nhật 12 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 19056/TP/LS-CCHN
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Phan Văn Vĩnh
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 48 / 100
Hà Ngọc Anh
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: 11 năm
Số thẻ LS: 10.098TP/LS-CCHN
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100