Luật Sư tư vấn Hợp đồng


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 208 Luật Sư tư vấn Hợp đồng

Lê Thanh Bình
Cập nhật 1 ngày trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 10.410
 
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Hoàng Thuỳ Dương
Cập nhật 6 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
ThS Nguyễn Nhật Tuấn
Cập nhật 12 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 58 / 100
Nguyễn Quốc Trung
Cập nhật 13 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 3 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Dương Liên Hoàn
Cập nhật 26 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 14019/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Huỳnh Thanh Duy
Cập nhật 27 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 10.423/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Vũ Thế Hanh
Cập nhật 29 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 11957/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Nguyễn Bích Thủy
Cập nhật 30 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 8857/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Tấn Lực
Cập nhật 31 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 7 năm
Số thẻ LS: 11386/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
ĐỖ ĐĂNG KHOA
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 6010/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 48 / 100
Mai Quỳnh Trang
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 12775/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Phan Lê Kim Ngân
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 4 năm
Số thẻ LS: LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Trương Anh Thảo
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 11900/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 39 / 100
Đặng Văn Thức
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 12 năm
Số thẻ LS: 3954/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Nguyễn Thị Loan
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 7447/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100