Luật Sư Trần Thị Diễn
THÔNG TIN CƠ BẢN

15/07/1995

Nữ

Hà Nội

Độc thân

Hợp đồngDoanh nghiệpLĩnh vực Luật khác

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Trần Thị Diễn

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
+ Tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo các công cụ Microsoft 365: Outlook, Word, Excel,......
+ Tiếng Anh:
- Khả năng nghe, đọc-hiểu: Tốt
- Khả năng nói, viết: Khá
+ Kỹ năng giao tiếp
+ Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Kinh nghiệm công tác
- Tiếp nhận, nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết các vụ việc/tranh chấp trong lĩnh vực: đất đai, kinh doanh thương mại, hành chính, hình sự, ………….; - Tư vấn, soạn thảo bản luận cứ bào chữa/bảo vệ, thư tư vấn, ý kiến pháp lý Luật sư và các loại đơn từ, văn bản pháp lý có liên quan trong quá trình giải quyết vụ việc; - Trực tiếp làm việc với cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền, cá nhân và tổ chức có liên quan trong quá trình tố tụng và tiền tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích cho khách hàng; - Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm tranh tụng;

- Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng; tư vấn, soạn thảo bản luận cứ bào chữa/bảo vệ, thư tư vấn, ý kiến pháp lý Luật sư và các loại đơn từ, văn bản pháp lý có liên quan đến các vụ việc/tranh chấp trong lĩnh vực hình sự, đất đai, doanh nghiệp, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại,………….; - Trực tiếp làm việc với cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền, cá nhân và tổ chức có liên quan trong quá trình tố tụng và tiền tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích cho khách hàng; - Soạn thảo hồ sơ, đại diện theo ủy quyền thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực: doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, hộ tịch, …….; - Review các loại hợp đồng; tư vấn pháp lý thường xuyên trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp;

- Tư vấn, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ, thẩm định hồ sơ công chứng; - Soạn thảo các hợp đồng/văn bản công chứng như: mua bán, chuyển nhượng; thế chấp; tặng cho; thỏa thuận tài sản chung, riêng; di chúc; khai nhận di sản thừa kế,…………………….; - Hỗ trợ Công chứng viên giải quyết các vấn đề có liên quan khác
Học vấn & chứng chỉ
- Chứng chỉ hành nghề Luật sư từ 2022 - 2022 tại Trường khác (ngành học: Khác)

- Thẻ Luật sư từ 2023 - 2023 tại Trường khác (ngành học: Khác)

- Bằng Cử Nhân Luật từ 2013 - 2017 tại Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa Luật (ngành học: Khác)