Luật Sư tại Bình Dương


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 8 Luật Sư tại Bình Dương

Đỗ Thị Xuân Hoa
Cập nhật 14 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 13945/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Thị Mỹ Anh
Cập nhật 7 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 7 năm
Số thẻ LS: 10538/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Nguyễn Thị Lam
Cập nhật 8 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 16 năm
Số thẻ LS: 2813/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
 
Kinh nghiệm: 7 năm
Số thẻ LS: 11556/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Nguyễn Văn Vũ
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
 
Kinh nghiệm: 12 năm
Số thẻ LS: 3091/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Phạm Huy Đức
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 43 / 100
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 9061/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100

  • Trước
  • 1
  • Tiếp