Luật Sư tại Bình Dương


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 8 Luật Sư tại Bình Dương

 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 18758/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: 12968/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
 
Kinh nghiệm: 7 năm
Số thẻ LS: 11556/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Đỗ Thị Xuân Hoa
Cập nhật 3 năm trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 13945/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Lê Đắc Thành
Cập nhật 3 năm trước
 
Kinh nghiệm: 3 năm
Số thẻ LS: 14928/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
 
Kinh nghiệm: 12 năm
Số thẻ LS: 3091/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Phạm Huy Đức
Cập nhật 5 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 43 / 100
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 9061/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100

  • Trước
  • 1
  • Tiếp