Luật Sư Thiệu Bá Khoa
THÔNG TIN CƠ BẢN

06/07/1984

Nam

Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Thiệu Bá Khoa

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Tư duy phản biện
- Lắng nghe
- Đàm phán
- Giao tiếp
- Xử lý vấn đề
- Thuyết phục
- Tự tin trước đám đông
Kinh nghiệm công tác
- Trực tiếp làm việc và tiếp nhận hồ sơ, thông tin và các yêu cầu từ khách hàng - Nghiên cứu hồ sơ vụ việc và các quy định của pháp luật để tư vấn cho khách hàng - Soạn thảo các hồ sơ, tài liệu liên quan đến các vụ việc - Đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan có liên quan - Tham gia tố tụng tại Tòa án các cấp rất nhiều vụ án. - Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng.
Học vấn & chứng chỉ
- Quản tài viên từ 2015 - 2018 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Doanh nghiệp)

- Luật sư từ 2015 - 2018 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Đất đai)