Luật Sư Nguyễn Thị Hoà Hiệp
THÔNG TIN CƠ BẢN

01/05/1978

Nữ

Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Thị Hoà Hiệp

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
Chưa cập nhật