Luật Sư Trần Văn Thành
THÔNG TIN CƠ BẢN

29/04/1995

Nam

Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Trần Văn Thành

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
-Phân tích và tư duy pháp lí và giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập, sáng tạo.
-Kỹ năng, kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước, cơ quan tiền hành tố tụng.
-Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
-Giao tiếp và tạo ấn tượng tốt cho khách hàng
-Có trách nhiệm với công việc,quyết đoán, cẩn trọng, chiu được áp lực công việc, và mong muốn học hỏi để hoàn thiện mình
- Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, áp dụng các quy định của pháp luật.
Kinh nghiệm công tác
Nhân Viên pháp lý Công việc chủ yếu: -Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ .... Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết; Tham gia quá trình đàm phán, thương lượng, gặp gỡ các đối tác, chỉnh sửa hợp đồng Chuẩn bị tài liệu, nghiên cứu và soạn thảo các văn bản, hồ sơ pháp lý theo sự phân công của giám đốc. Nghiên cứu, cập nhập các quy định của pháp luật cho ban giám đốc liên quan đến hoạt động của công ty. -Trực tiếp làm việc với cơ quan nhà nước để thực hiện công việc cho Công ty. -Giúp việc cho các phòng ban khác như: giao hồ sơ, làm hồ sơ thanh toán khối lượng, ...vv -Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ cấp trên trực tiếp.

Nhân viên pháp lý -Tư vấn pháp luật cho khách hàng về trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ thành lập, tạm ngưng, giải thể doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể; -Chuẩn bị hồ sơ, đại diện cho khách hàng liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục thành lập, tạm ngưng, giải thể doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể; -Tư vẫn cho khách hàng về trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ để xin giấy phép con như: giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy...vv và chuẩn bị hồ sơ, đại diện cho khác để xin giấy phép con; -Giao nhận hồ sơ và thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng bộ phận.

Các công việc thực hiện: -Tư vấn pháp luật cho khách hàng; -Hỗ trợ Luật sư liên hệ khách hàng để giao nhận tài liệu chứng cứ; -Soạn thảo hồ sơ khởi kiện cho khách hàng như: Đơn khởi kiện, Văn bản từ chối hòa giải, Văn bản giải trình và cam kết về tài liệu chứng ...vv; -Trực tiếp đại diện cho khách hàng liên hệ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thu thập tài liệu chứng cứ; -Giúp Luật sư soạn thảo các đơn từ, các văn bản tố tụng, Thư, Công văn, Hợp đồng dịch vụ pháp lý, ...vv theo yêu cầu của Luật sư, hướng dẫn khách hàng thực hiện thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. -Tra cứu quy định pháp luật, Giúp luật sư tập hợp các Văn bản pháp luật liên quan đến nội dung vụ việc Luật sư đang thực hiện; -Giúp Luật sư soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ bảo vệ, hồ sơ bào chữa gửi đến các cơ quan tiến hành tố tụng; -Giúp Luật sư sao chụp hồ sơ, sắp xếp hồ sơ, phân tích hồ sơ, đưa ra vấn để cần chứng minh để bảo vệ cho khách hàng, bào chữa cho bị can, soạn thảo bản luận cứ bảo vệ, bão chữa; -Cùng Luật sư gặp khách hàng, bị hại để trao đổi thông tin vụ việc, vào trại giam gặp bị can, bị cáo để trao đổi về nội dung, tình tiết vụ án, tội danh, ý kiến về bản kết luận điều tra, cáo trạng. -Đại diện cho khách hàng tham gia giải quyết các vụ án tranh chấp dân sự/kinh tế/lao động tại Tòa án, trọng tài (giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm, giải quyết vụ án tại cấp phúc thẩm); -Đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục thi hành án tại cơ quan thi hành án dân sự, xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án…vv -Thực hiện thủ tục pháp lý khác như: đại diện cho khách hàng thực hiện thục hành chính trong lĩnh vực đất đai và các lĩnh vực khác.

-Tư vấn pháp luật cho khách hàng; -Hỗ trợ Luật sư liên hệ khách hàng để giao nhận tài liệu chứng cứ; -Soạn thảo hồ sơ khởi kiện cho khách hàng như: Đơn khởi kiện, Văn bản từ chối hòa giải, Văn bản giải trình và cam kết về tài liệu chứng ...vv; -Trực tiếp đại diện cho khách hàng liên hệ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thu thập tài liệu chứng cứ; -Giúp Luật sư soạn thảo các đơn từ, các văn bản tố tụng, Thư, Công văn, Hợp đồng dịch vụ pháp lý, ...vv theo yêu cầu của Luật sư, hướng dẫn khách hàng thực hiện thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. -Tra cứu quy định pháp luật, Giúp luật sư tập hợp các Văn bản pháp luật liên quan đến nội dung vụ việc Luật sư đang thực hiện; -Giúp Luật sư soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ bảo vệ, hồ sơ bào chữa gửi đến các cơ quan tiến hành tố tụng; -Giúp Luật sư sao chụp hồ sơ, sắp xếp hồ sơ, phân tích hồ sơ, đưa ra vấn để cần chứng minh để bảo vệ cho khách hàng, bào chữa cho bị can, soạn thảo bản luận cứ bảo vệ, bão chữa; -Cùng Luật sư gặp khách hàng, bị hại để trao đổi thông tin vụ việc, vào trại giam gặp bị can, bị cáo để trao đổi về nội dung, tình tiết vụ án, tội danh, ý kiến về bản kết luận điều tra, cáo trạng. -Đại diện cho khách hàng tham gia giải quyết các vụ án tranh chấp dân sự/kinh tế/lao động tại Tòa án, trọng tài (giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm, giải quyết vụ án tại cấp phúc thẩm); -Tham bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các vụ án dân sự; bảo vệ cho bị hại, bào chữa cho bị can, bị cáo trong các vụ án hình sự; tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các vụ án hành chính; -Đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục thi hành án tại cơ quan thi hành án dân sự, xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án…vv. -Thực hiện thủ tục pháp lý khác như: đại diện cho khách hàng thực hiện thục hành chính trong lĩnh vực đất đai và các lĩnh vực khác.
Học vấn & chứng chỉ
- Chứng chỉ hành nghề Luật sư số 20750/TP/LS-CCHNLS từ 2022 - 2030 tại Trường khác (ngành học: Khác)

- Thẻ Luật sư số 18758/LS - thuộc Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh từ 2022 - 2022 tại Trường khác (ngành học: Khác)

- Cử nhân Luật từ 2014 - 2018 tại Trường Đại học Đà Lạt (ngành học: Khác)

- Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ luật sư từ 2018 - 2020 tại Học viện Tư pháp TP.HCM (ngành học: Khác)