Luật Sư tại Đà Nẵng


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 11 Luật Sư tại Đà Nẵng

Nguyễn Tấn Phước
Cập nhật 12 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 14997/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Võ Thị Nhật Phương
Cập nhật 12 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 10955/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Đỗ Hoàng Thanh Nhân
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 1 năm
Số thẻ LS: 14932/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Nguyễn Thu Hiền
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 1 năm
Số thẻ LS: 14998/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
ĐINH THỊ THUẬN
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 2103/LS
 
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 43 / 100
Võ Văn Hiệp
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 7639/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
CHẾ GIANG SƠN
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 6118
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 53 / 100
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 34 / 100
Hà Xuân Bộ
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 648
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 34 / 100
Trần Văn Đức
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 10867/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 53 / 100
NGUYỄN QUÝ TRỌNG
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 48 / 100

  • Trước
  • 1
  • Tiếp