Luật Sư tại Đà Nẵng


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 12 Luật Sư tại Đà Nẵng

Trần Thị Lan Phương
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 4 năm
Số thẻ LS: 11466/2022/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Lương Thị Thảo Hiền
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Nguyễn Hữu Nghĩa
Cập nhật 11 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Nguyễn Văn Toàn
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 19056/TP/LS-CCHN
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Tấn Phước
Cập nhật 2 năm trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 14997/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Tiểu Quỳnh
Cập nhật 3 năm trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 10955/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Võ Văn Hiệp
Cập nhật 5 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 7639/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
CHẾ GIANG SƠN
Cập nhật 5 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 6118
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 53 / 100
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 39 / 100
Hà Xuân Bộ
Cập nhật 5 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 648
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 39 / 100
Trần Văn Đức
Cập nhật 5 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 10867/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 53 / 100
NGUYỄN QUÝ TRỌNG
Cập nhật 5 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 48 / 100

  • Trước
  • 1
  • Tiếp