Luật Sư tại Đà Nẵng


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 9 Luật Sư tại Đà Nẵng

Nguyễn Văn Toàn
Cập nhật 3 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 19056/TP/LS-CCHN
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Tấn Phước
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 14997/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Tiểu Quỳnh
Cập nhật 2 năm trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 10955/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Võ Văn Hiệp
Cập nhật 4 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 7639/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
CHẾ GIANG SƠN
Cập nhật 4 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 6118
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 53 / 100
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 39 / 100
Hà Xuân Bộ
Cập nhật 4 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 648
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 39 / 100
Trần Văn Đức
Cập nhật 4 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 10867/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 53 / 100
NGUYỄN QUÝ TRỌNG
Cập nhật 4 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 48 / 100

  • Trước
  • 1
  • Tiếp