Luật Sư Trần Thị Lan Phương
THÔNG TIN CƠ BẢN

17/09/1997

Nữ

Đà Nẵng

Đã có gia đình

Lĩnh vực Luật khác

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Trần Thị Lan Phương

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc theo nhóm
- Kỹ năng liên quan chuyên môn
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng
- Khả năng nghiên cứu tài liệu
Kinh nghiệm công tác
• Tư vấn, soạn thảo văn bản, hợp đồng; • Đại diện tham gia tố tụng; • Tham mưu, hỗ trợ các công việc chuyên môn cho Ban giám đốc.

• Tư vấn, soạn thảo văn bản, hợp đồng; • Hỗ trợ các công việc chuyên môn cho Công chứng viên.

• Giới thiệu, tư vấn các khóa học; • Giải đáp các vấn đề thắc mắc của học viên qua điện thoại hoặc trực tiếp tại trung tâm.

• Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp; • Soạn thảo, rà soát văn bản, hợp đồng; • Đại diện tham gia tố tụng và ngoài tố tụng; • Hỗ trợ các công việc chuyên môn cho Luật sư

• Soạn thảo, rà soát văn bản; • Hỗ trợ công việc chuyên môn cho Thư ký Tòa án.
Học vấn & chứng chỉ
- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghề Luật sư từ 2020 - 2022 tại Học viện tư pháp (ngành học: Khác)

- Cử nhân Luật từ 2015 - 2019 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Khác)