Luật Sư Lương Thị Thảo Hiền
THÔNG TIN CƠ BẢN

16/03/1995

Nữ

Đà Nẵng

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Lương Thị Thảo Hiền

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề nhanh chóng
Khả năng làm việc dưới áp lực cao tốt
Khả năng làm việc đa nhiệm
Khả năng cung cấp tư vấn chính xác và kịp thời cho các bên liên quan
Kỷ luật tốt và tinh thần làm việc nhóm
Kinh nghiệm công tác
Tư vấn cho mọi vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty Soạn thảo và rà soát tất cả các hợp đồng và văn bản pháp lý của Công ty. Duy trì các giấy phép và cập nhật pháp luật. Thúc đẩy tuân thủ; soạn thảo và hoàn thiện các chính sách nội bộ; thực hiện đào tạo về các vấn đề pháp lý, tuân thủ và chính sách nội bộ cho đồng nghiệp. Các dự án nổi bật: Tư vấn pháp lý và xem xét tài liệu cho MMV Auto Finance và các dự án tài chính khác; Chuẩn bị đánh giá bảo vệ dữ liệu cá nhân của công ty; Soạn thảo Bản tin tuân thủ hàng tháng của công ty; Soạn thảo các quy tắc nội bộ khác nhau như Chính sách hợp đồng, Nội quy lao động, Chính sách bảo vệ dữ liệu.
Học vấn & chứng chỉ
- Chứng chỉ hành nghề Luật sư từ 2020 - 2022 tại Học viện tư pháp

- Thạc sĩ Luật từ 2017 - 2019 tại Transnational Law and Business University in Seoul

- Cử nhân từ 2013 - 2017 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)