Luật Sư Nguyễn Hữu Nghĩa
THÔNG TIN CƠ BẢN

10/03/1994

Nam

Đà Nẵng, (có thể thay đổi nơi làm việc)

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Hữu Nghĩa

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Tổ chức nhóm hoạt động tố tụng.
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
Chưa cập nhật