Luật Sư Nguyễn Văn Toàn
THÔNG TIN CƠ BẢN

01/02/1991

Nam

Đà Nẵng

Đã có gia đình

Hợp đồngLao độngDoanh nghiệp

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Văn Toàn

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng quản lý: Đã có kinh nghiệm quản lý.
- Kỹ năng giao tiếp, hòa nhập: Giao tiếp tốt, là người hòa đồng, cởi mở với mọi người, có nhiều bạn bè xung quanh.
- Kỹ năng chuyên môn: Được đào tạo chuyên môn nghành Luật học và Quản trị kinh doanh. Do đó, có sự bổ trợ kiến thức giữa 02 nghành, dễ tiếp nhận, hiểu biết hoạt động kinh doanh của Công ty từ đó có thể đưa ra các tham mưu, tư vấn tốt. Luôn tích cực học tập, tìm hiểu, nghiên cứu để nâng cao kiến thức chuyên môn.
- Kỹ năng làm việc nhóm, đồng đội: Dựa trên nền tảng giao tiếp, hoà đồng, cởi mở và có chuyên môn nên có khả năng làm việc nhóm, đồng đội tốt.
- Kỹ năng sắp xếp thời gian, công việc: Biết sắp xếp thời gian để thực hiện tốt các vấn đề liên quan đến công việc, học tập, gia đình, vui chơi, giải trí.
Kinh nghiệm công tác
Chức danh cụ thể: Chuyên viên chính Pháp chế. Phụ trách chính các vấn đề pháp chế, pháp lý vận hành của các Công ty thành viên Khối Vui chơi giải trí Sun World thuộc Tập đoàn Sun Group (Ba Na Hills, Bar Sky 36, Sun World Asia Park - Công viên Châu Á, Sun World Ba Den Mountain, Sun World Phu Quoc, Sun World Fansipan Legend, Sun World Ha Long, Sun World Cat Ba). Công việc cụ thể như sau: - Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo, thẩm định, đàm phán hợp đồng và các loại văn bản, thỏa thuận liên quan phục vụ hoạt động vận hành, kinh doanh; tư vấn, tham gia giải quyết tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện liên quan phát sinh; - Tư vấn, soạn thảo, thực hiện thủ tục thành lập, thay đổi thông tin về đăng ký doanh nghiệp; tham mưu, tư vấn các vấn đề pháp lý khác về công tác quản trị doanh nghiệp; - Tư vấn, soạn thảo, thẩm định các văn bản, tài liệu, hợp đồng, thủ tục liên quan đến pháp luật lao động, người lao động nước ngoài; - Tư vấn, rà soát, hướng dẫn thực hiện các loại giấy phép/chứng nhận/đăng ký/thông báo và các hồ sơ pháp lý đáp ứng điều kiện vận hành, kinh doanh theo quy định của pháp luật; - Phối hợp theo yêu cầu của Ban Pháp chế Tập đoàn Sun Group trong công tác góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và tư vấn, đánh giá tác động của các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành có ảnh hưởng đến hoạt động vận hành, kinh doanh; - Phối hợp với ban chức năng của Tập đoàn Sun Group tiến hành các thủ tục liên quan đến đăng ký sở hữu trí tuệ; - Tham gia góp ý, xây dựng quy định, quy trình, tiêu chuẩn chung trong công tác pháp lý theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty hoặc/và Ban Pháp chế Tập đoàn Sun Group; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của các cấp có thẩm quyền.

Chức danh cụ thể: Phó phòng Kiểm toán - Pháp chế (Đảm nhận mảng Pháp chế) Quản lý, trực tiếp tham gia, chịu trách nhiệm công tác pháp chế của Công ty và các Chi nhánh. Cụ thể các công việc như sau: - Tư vấn, soạn thảo, thực hiện thủ tục thành lập, thay đổi thông tin về đăng ký doanh nghiệp; tham mưu, tư vấn, chuẩn bị, soạn thảo các văn bản liên quan đến cuộc họp của Hội đồng thành viên, các vấn đề pháp lý khác về công tác quản trị doanh nghiệp có vốn nhà nước; - Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo, thẩm định, đàm phán hợp đồng và các loại văn bản, thỏa thuận liên quan phục vụ hoạt động vận hành, kinh doanh; - Tham mưu, soạn thảo văn bản, tham gia giải quyết tranh chấp trong và ngoài tố tụng tại Tòa án; thực hiện, giải quyết công tác khiếu nại tại cơ quan có thẩm quyền; công tác thi hành án dân sự tại cơ quan thi hành án dân sự; - Cập nhật các văn bản pháp luật liên quan; soạn thảo, góp ý các quy trình, quy chế hoạt động của Công ty; - Tham gia công việc thẩm định đấu thầu trong hoạt động đầu tư, mua sắm của Công ty; - Thực hiện công tác bảo vệ bản quyền, nhãn hiệu của Công ty; - Thực hiện các công việc pháp chế, pháp lý khác của Công ty.

Nhân viên telesale sản phẩm nước hoa, sáp thơm, xịt khử mùi ô tô, phòng.
Học vấn & chứng chỉ
- Chứng chỉ hành nghề Luật sư từ 2017 - 2020 tại Bộ Tư pháp (ngành học: Khác)

- Chứng chỉ hành nghề hoạt động Đấu thầu từ 2020 - 2021 tại bộ kế hoạch và đầu tư (ngành học: Khác)

- Cử nhân Luật học từ 2009 - 2014 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Kinh tế)

- Cử nhân Quản trị kinh doanh từ 2009 - 2014 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Khác)