Luật Sư Hoàng Thuỳ Dương
THÔNG TIN CƠ BẢN

16/12/1988

Nữ

Hà Nội

Đã có gia đình

Hợp đồngLao độngDoanh nghiệp

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Hoàng Thuỳ Dương

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Sử dụng thành thạo các công cụ Word, Excel, Power Point
- Có khả năng tư duy pháp lý tốt
- Khả năng làm việc dưới môi trường có áp lực cao
- Đặc biệt cẩn thận trong công việc
- Có cách thức tổ chức, sắp xếp công việc khoa học
Kinh nghiệm công tác
Nhân viên phòng Nghiệp vụ Nhân sự hội sở chính - Quản lý Hồ sơ nhân sự hội sở - Quản lý Hợp đồng lao động của hội sở - Cập nhật dữ liệu trong quá trình xây dựng phần mềm nhân sự - Theo dõi và tính lương, chế độ phúc lợi cho CBNV - Thực hiện các nghiệp vụ nhân sự khác

Luật sư thuộc Ban chuyên môn Dân sự (Kinh doanh thương mại, Hôn nhân gia đình, Đất đai...) - Tư vấn pháp lý - Nghiên cứu cập nhật hệ thống pháp luật - Soạn thảo các văn bản (Đơn từ, hợp đồng, di chúc, công văn, quyết định, ...) theo yêu cầu của công việc - Trực tiếp tham gia giải quyết hồ sơ vụ án - Tham gia tranh tụng

Luật sư/Trưởng Ban Pháp chế - Soạn thảo, thẩm định tất cả các loại hợp đồng - Soạn thảo công văn, quyết định - Làm các thủ tục xin giấy phép cho Doanh nghiệp - Làm thủ tục xin các loại giấy phép con (PCCC, ATVSTP, ANTT, Môi trường ...) - Tiếp các đoàn kiểm tra PCCC, ATVSTP, ANTT, Môi trường, Sở du lịch ... - Tham mưu cho Ban lãnh đạo, tư vấn cho các phòng ban, cơ sở về các vấn đề pháp lý trong hoạt động kinh doanh - Kiện toàn pháp lý Doanh nghiệp
Học vấn & chứng chỉ
- Chứng chỉ Đào tạo nghiệp vụ Luật sư từ 2010 - 2011 tại Học viện tư pháp (ngành học: Khác)
- Chứng chỉ Hành nghề Luật sư từ 2017 - 2017 tại Bộ Tư pháp (ngành học: Khác)
- Bằng tốt nghiệp Đại học từ 2006 - 2010 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Khác)
- Thẻ Luật sư từ 2018 - 2018 tại Liên đoàn Luật sư Việt Nam (ngành học: Khác)