Luật Sư Phan Thị Phương
THÔNG TIN CƠ BẢN

13/05/1994

Nữ

Hà Nội

Đã có gia đình

Hợp đồngDoanh nghiệp

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Phan Thị Phương

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh
Kỹ năng máy tính: Microsoft Word, Excel, Power Point và Outlook
Kỹ năng viết lách, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và làm việc độc lập; có trách nhiệm và dễ thích nghi với các môi trường khác nhau
Kinh nghiệm công tác
Luật sư, Trợ lý cấp cao

Trợ lý luật sư
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân học đến 2016 tại Trường Đại học Luật Hà Nội

- Thạc sĩ học đến 2022 tại Trường Đại học Luật Hà Nội

- Luật sư học đến 2020 tại Học viện tư pháp