Luật Sư Nguyễn Văn Mớ
THÔNG TIN CƠ BẢN

10/05/1985

Nam

Hà Nội, Hải Dương

Đã có gia đình

Hợp đồngHình sựLao độngDoanh nghiệp

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Văn Mớ

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng tổ chức
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc theo nhóm
- Kỹ năng liên quan chuyên môn
- Khả năng nắm bắt công việc, làm việc theo nhóm, nghiên cứu tài liệu
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân luật học từ 2006 - 2010 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Luật Kinh tế)
- Kế toán tổng hợp từ 2011 - 2013 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ngành học: Khác)