Luật Sư Nguyễn Văn Mớ
THÔNG TIN CƠ BẢN

10/05/1985

Nam

Hà Nội

Đã có gia đình

Hợp đồngDoanh nghiệpLĩnh vực Luật khác

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Văn Mớ

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng tổ chức
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc theo nhóm
- Kỹ năng liên quan chuyên môn
Kinh nghiệm công tác
Đăng ký nhãn hiệu, sáng chế, quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Đại diện cho chủ sở hữu của các nhãn hiệu bị xâm phạm như Nivea, LV… tại Hà nội làm việc với các cơ quan nhà nước và người vi phạm.

Thực hiện công việc xây dựng Điều lệ, quy chế nội bộ cho Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, các Công ty con của Tập đoàn Hoá Chất Việt Nam và Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây Dựng CCIC Hà Nội. Cùng với các chuyên gia tư vấn xây dựng điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ cho các Công ty như: Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây Dựng CCIC Hà Nội, Công ty CP Vinabeney… Tham gia đàm phán các hợp đồng hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng, đào tạo và thương mại như: Hợp đồng EPC xây dựng nhà máy Đạm Ninh Bình, Hợp đồng liên kết đào tạo với Cross Cultural Networks, Hợp đồng khoán kinh doanh ….. Soạn thảo, chỉnh sửa các hợp đồng thương mại. Tư vấn pháp luật về hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.

Tham mưu, tư vấn pháp luật liên quan đến các hoạt động của Công ty. Tham gia soạn thảo hoặc đóng góp ý kiến với bộ phận soạn thảo, rà soát và giám sát các hệ thống và quy định/ quy trình để đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật và các quy chế nội bộ. Thường xuyên cập nhật các thay đổi trong quy định của pháp luật và cung cấp thông tin cho Lãnh đạo công ty và các phòng, ban liên quan. Giám sát hoạt động của tất cả các phòng/ban, bộ phận chuyên môn trong Công ty về việc thực hiện Nội quy, Quy chế của Công ty và pháp luật của Nhà nước. Tham mưu, đề xuất, dự thảo việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Nội quy, Quy chế và các văn bản pháp lý khác của Công ty để phù hợp và đúng với pháp luật hiện hành. Thẩm định và ký tham mưu các văn bản, Hợp đồng của các phòng/ban, bộ phận nghiệp vụ khác trước khi trình Ban Giám đốc chi nhánh ký ban hành.

Quản lý, soạn thảo, thẩm định các hợp đồng mẫu của Công ty. Đàm phán các hợp đồng với khác hàng và nhà thầu. Quản lý tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu đầu tư mở rộng Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc và Hoàng Hoa thám năm 2015 -2016. Chịu trách nhiệm thay đổi giấy chứng nhận đầu tư của Công ty. Quản lý và thẩm định hợp đồng của TTPN Công ty. Hỗ trợ kinh doanh làm hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. Quản lý tài khoản Bên mời thầu và Nhà thầu của Công ty trên hệ thống đấu thầu quốc gia. Soạn thảo hoặc thẩm định các quy trình, quy chế quản trị nội bộ của công ty. Hỗ trợ soạn thảo nghị quyết và tổ chức họp hội đồng thành viên Công ty.

Quản lý và điều phối các dự án pháp lý của công ty; Trực tiếp xử lý các dự án mà nhân viên không thể hoàn thành; Hướng dẫn nhân viên xử lý các tính huống pháp lý liên quan đến nhân sự, đầu tư và kế toán.

- Soạn thảo, chuẩn bị các mẫu hợp đồng cho khách hàng. - Lập và kiểm tra hồ sơ mời thầu. - Giám đốc dự án xây dựng trung tâm dữ liệu. - Đàm phán với khách hàng và nhà thầu. - Tư vấn, cố vấn pháp lý liên quan đến hoạt động của Khách hàng - Tham gia chuẩn bị hoặc đóng góp ý kiến cho bộ phận soạn thảo, rà soát, giám sát hệ thống và các quy định/quy trình đảm bảo hoạt động của khách hàng tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ - Cập nhật thường xuyên các thay đổi trong quy định để cung cấp thông tin cho lãnh đạo Khách hàng và các bộ phận liên quan - Tư vấn các quy định của Việt Nam về thẩm quyền lãnh thổ của tòa án, thời gian tố tụng dân sự và án phí. - Tư vấn giải pháp khởi kiện vụ án dân sự về hợp đồng liên quan. - Luận cứ tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm - Tư vấn chuyển nhượng dự án bất động sản chợ, trung tâm thương mại và nhà ở thương mại. - Tư vấn, cố vấn pháp lý liên quan đến hợp đồng FIDIC (Vàng) - Tư vấn, cố vấn pháp lý liên quan đến dự án Blockchain (TVND) và dự án Fintech (U2U)
Học vấn & chứng chỉ
- Chứng chỉ hành nghề luật sư từ 2016 - 2024 tại Trường khác (ngành học: Khác)

- Cử nhân kế toán từ 2011 - 2013 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ngành học: Luật Kinh tế)

- Cử nhân luật học từ 2006 - 2010 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Luật Kinh tế)

- TOIEC550 từ 2016 - 2016 tại Trường khác (ngành học: Khác)

- Chứng chỉ hành nghề đấu thầu từ 2018 - 2018 tại Trường khác (ngành học: Khác)