Luật Sư Nguyễn Bích Thủy
THÔNG TIN CƠ BẢN

09/09/1971

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Doanh nghiệpLao độngHợp đồng

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Bích Thủy

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Quản trị nhân sự.
- Đàm phán, giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý của doanh nhiệp.
- Tranh tụng tại Tòa án Nhân dân các cấp.
- Soạn thảo Hợp đồng và các loại văn bản.
Kinh nghiệm công tác
- Điều hành hoạt động của Phòng Hành chính Nhân sự - Chọn lọc, rà soát, xác minh hồ sơ xin việc và trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng nhân viên. - Trong phạm vi quyền hạn của mình đưa ra các quyết định tuyển dụng hoặc cho thôi việc đối với nhân viên theo đúng trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định. - Quản lý 1000 hồ sơ nhân viên, Giám sát và đánh giá về hiệu quả công tác của từng nhân viên trên cơ sở báo cáo tổng hợp của các Văn phòng đại diện, chi nhánh gửi về. - Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp tình hình nhân sự của Công ty trình ban Tổng Giám Đốc. - Trực tiếp soạn thảo tất cả các loại văn bản theo yêu cầu của ban Tổng Giám Đốc. - Kiểm tra, giám sát công tác thực hiện các chế độ tuyển dụng, thôi việc, chế độ BHXH và các chế độ lương, thưởng cho tất cả cán bộ, nhân viên trong Công ty theo quy định. - Lập và theo dõi việc ký kết HĐLĐ cho toàn bộ nhân viên trong Công ty. - Căn cứ vào Hợp đồng ký kết với khách hàng, lập các định mức lao động cho bộ phận lao động trực tiếp. - Hàng tháng, kiểm tra và duyệt toàn bộ bảng công của từng bộ phận lao động trực tiếp, đối chiếu với định mức đã lập, trong rường hợp phát hiện chênh lệch sẽ trực tiếp xử lý hoặc xin ý kiến chỉ đạo của Ban Tổng Gám Đốc. - Trực tiếp đàm phán và xử lý tất cả các tranh chấp phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty. - Chủ động và Làm việc với các cơ quan chức năng khi phát sinh yêu cầu. - Duy trì liên lạc và đáp ứng các yêu cầu của Cục QLHC- Bộ Công An trong công tác chuyên môn theo quy định của Pháp luật. - Hỗ trợ phòng Kinh doanh trong công tác đàm phán ký kết hợp đồng kinh doanh. - Tiếp nhận, trả lời và xử lý ý kiến của khách hàng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn cho phép hoặc trình ban Tổng Giám Đốc để trả lời khách hàng. - Hỗ trợ phòng Kế toán trong công tác thu hồi công nợ.

- Điều hành hoạt động của Phòng Nhân sự - Chọn lọc, rà soát, xác minh hồ sơ xin việc và trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng lao động cho toàn Bệnh viện. - Thực hiện giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến lĩnh vực lao động của đơn vị tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. - Kiểm tra, giám sát công tác thực hiện các chế độ tuyển dụng, thôi việc, chế độ BHXH và các chế độ lương, thưởng cho tất cả cán bộ, nhân viên trong Công ty theo quy định. - Kiểm tra, giám sát công tác tính lương, thưởng, chế độ phụ cấp hang tháng cho người lao động

- Điều hành hoạt động của Phòng Hành chính Nhân sự - phụ trách pháp lý liên quan đến hoạt động mua bán các Công ty. - Chọn lọc, rà soát, xác minh hồ sơ xin việc và trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng nhân viên. - Kiểm tra, giám sát công tác hành chính toàn đơn vị - Thực hiện giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của đơn vị tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. - Kiểm tra, giám sát công tác thực hiện các chế độ tuyển dụng, thôi việc, chế độ BHXH và các chế độ lương, thưởng cho tất cả cán bộ, nhân viên trong Công ty theo quy định.
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Luật từ 2006 - 2010 tại Đại Học Luật Hà Nội (ngành học: Khác)

- Chứng chỉ đào tạo từ 2009 - 2010 tại Học viện Tư pháp TP.HCM (ngành học: Khác)

Đặng Hoàng Tịnh Mạc Ngọc Tuấn Trần Công Hậu Nguyễn Hoàng Anh Hoàng Ngọc Huy Nguyễn Thế Lực Hoàng Chí Hiếu Phan Anh Tùng Phan Minh Hoàng Nguyễn Văn Đức Vũ Công Minh Vương Gia Tuấn Dũng Đoàn Phạm Đức Thọ Lê Mạnh Hùng Phạm Đức Thọ Trần Vũ Linh Ngô Bá Lộc Nguyễn Quang Ân Phan Minh Quân Nguyễn Minh Long Lê Thương Tín Nguyễn Văn Hậu Trần Văn Đức Nguyễn Thị Quỳnh Trang Lê Thị Quỳnh MẠC THỊ KIM ANH BÙI THỊ MỸ DUYÊN Nguyễn Thị Mơ Trần Thu Hiền Lê Thị Huyền Nguyễn Linh Trang Đinh Thị Hải Yến Nguyễn Thị Thu Hường Nguyễn Lê Thục Quyên Phuong Ly Nguyen Nguyễn Thị Hà Thư Yến Nhi Phạm Thị Phạm Thị Yến Nhi Phan Thị Bé Nhỏ Van Hoàng Gia Anh Tú Nguyễn Tường Vi Vương Hoàng Mỹ Hân Võ Thị Lê Mang Thị Thu Sương Lê Thị Tuyết Nhi Nguyễn Thị Bích Ngọc Nguyễn Thị Nhung Trà Mi Nguyễn Thị Trâm Vi Thùy Ngoan Lê Hương Giang Nguyễn Thị Thu Hương Võ Thị Như Huỳnh Nguyễn Thị Tố Uyên Võ Thị Kim Anh Nguyễn Thị Châu Hân Bùi Thị Quỳnh Thư Vũ Thị Phương Dung Nguyễn Thị Hoan Lê Thị Dung Nghiêm Thị Thùy Trang Nguyễn Hoàng Yến Vy LÊ THỊ QUỲNH Anh Tran Đậu Thị Trang Nguyễn Thị Thanh Vân Nguyễn Mạnh Hồng Phạm Thị Kim Yến Nguyễn Phương Thảo Lê Thị Kim Yến Phan Thị Nhàng Đào Thị Ngọc Yên Le Quynh Nguyễn Trương Bảo Châu Trần Thảo Nguyên Nguyễn Thảo Trương Thị Lâm Oanh Trần Thị Cúc Trần Thị Phương Anh Võ Thị Ánh Tuyết Nguyễn Thị Thanh Hải Đỗ Thị Thảo Trần Thị Thanh Tâm Lê Mỹ Trà My Le Thi Kim Hien Ngô Thị Bích Trâm Nguyễn Thị Thúy An Lê Thị Minh Hải Lưu Thị Hà Giang Trương Thị Hồng Anh Nguyễn Thị Thanh Huệ Trịnh Vũ Nga Ka Phước Thi Lan Hoa Nguyen Phan Thị Hoàng My Phan Thị Sương Nguyễn Thị Diệu Hiền Bùi Thị Thùy Trang Nguyễn Thị Chung Trịnh Thị Hồng Phú Bùi Như Phương Thảo Dịp Mỹ Hương Vũ Kim Anh Trần Diệp Vân Nguyễn Thị Mai Hương Nguyễn Thị Hòa Nguyễn Quỳnh Cát My Nguyễn Hồng Thục Đoan Nguyễn Thị Như Quỳnh Nguyễn Thị Hoa Trần Thị Tuyết Nhung Nguyễn Ngọc Duyên Nguyễn Hoàng Anh