Luật Sư Nguyễn Bích Thủy
THÔNG TIN CƠ BẢN

09/09/1971

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Hợp đồngLao độngDoanh nghiệp

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Bích Thủy

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Quản trị nhân sự.
- Đàm phán, giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý của doanh nhiệp.
- Tranh tụng tại Tòa án Nhân dân các cấp.
- Soạn thảo Hợp đồng và các loại văn bản.
Kinh nghiệm công tác
- Điều hành hoạt động của Phòng Nhân sự - Chọn lọc, rà soát, xác minh hồ sơ xin việc và trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng lao động cho toàn Bệnh viện. - Thực hiện giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến lĩnh vực lao động của đơn vị tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. - Kiểm tra, giám sát công tác thực hiện các chế độ tuyển dụng, thôi việc, chế độ BHXH và các chế độ lương, thưởng cho tất cả cán bộ, nhân viên trong Công ty theo quy định. - Kiểm tra, giám sát công tác tính lương, thưởng, chế độ phụ cấp hang tháng cho người lao động

- Điều hành hoạt động của Phòng Hành chính Nhân sự - Chọn lọc, rà soát, xác minh hồ sơ xin việc và trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng nhân viên. - Kiểm tra, giám sát công tác văn thư – lưu trữ. - Kiểm tra, giám sát công tác hành chính toàn đơn vị - Thực hiện giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của đơn vị tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. - Kiểm tra, giám sát công tác thực hiện các chế độ tuyển dụng, thôi việc, chế độ BHXH và các chế độ lương, thưởng cho tất cả cán bộ, nhân viên trong Công ty theo quy định.

- Điều hành hoạt động của Phòng Hành chính Nhân sự - Chọn lọc, rà soát, xác minh hồ sơ xin việc và trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng nhân viên. - Trong phạm vi quyền hạn của mình đưa ra các quyết định tuyển dụng hoặc cho thôi việc đối với nhân viên theo đúng trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định. - Quản lý 1000 hồ sơ nhân viên, Giám sát và đánh giá về hiệu quả công tác của từng nhân viên trên cơ sở báo cáo tổng hợp của các Văn phòng đại diện, chi nhánh gửi về. - Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp tình hình nhân sự của Công ty trình ban Tổng Giám Đốc. - Trực tiếp soạn thảo tất cả các loại văn bản theo yêu cầu của ban Tổng Giám Đốc. - Kiểm tra, giám sát công tác thực hiện các chế độ tuyển dụng, thôi việc, chế độ BHXH và các chế độ lương, thưởng cho tất cả cán bộ, nhân viên trong Công ty theo quy định. - Lập và theo dõi việc ký kết HĐLĐ cho toàn bộ nhân viên trong Công ty. - Căn cứ vào Hợp đồng ký kết với khách hàng, lập các định mức lao động cho bộ phận lao động trực tiếp. - Hàng tháng, kiểm tra và duyệt toàn bộ bảng công của từng bộ phận lao động trực tiếp, đối chiếu với định mức đã lập, trong rường hợp phát hiện chênh lệch sẽ trực tiếp xử lý hoặc xin ý kiến chỉ đạo của Ban Tổng Gám Đốc. - Trực tiếp đàm phán và xử lý tất cả các tranh chấp phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty. - Chủ động và Làm việc với các cơ quan chức năng khi phát sinh yêu cầu. - Duy trì liên lạc và đáp ứng các yêu cầu của Cục QLHC- Bộ Công An trong công tác chuyên môn theo quy định của Pháp luật. - Hỗ trợ phòng Kinh doanh trong công tác đàm phán ký kết hợp đồng kinh doanh. - Tiếp nhận, trả lời và xử lý ý kiến của khách hàng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn cho phép hoặc trình ban Tổng Giám Đốc để trả lời khách hàng. - Hỗ trợ phòng Kế toán trong công tác thu hồi công nợ.
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Luật từ 2006 - 2010 tại Đại Học Luật Hà Nội (ngành học: Khác)

- Chứng chỉ đào tạo từ 2009 - 2010 tại Học viện Tư pháp TP.HCM (ngành học: Khác)

- Cử nhân từ 1991 - 1996 tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (ngành học: Khác)

Nguyễn Lương Ngọc Phan Đăng Khoa Nguyễn Hoàng Việt Sang Đỗ Hoàng Nguyễn Mậu Huỳnh Ngưu Đồng Trịnh Thế Kiệt Đoàn Nguyễn Minh Hiếu Doãn Xuân Mai Trịnh Minh Dũng Ngô Nhật Trường Vũ Trọng Nhân Nguyễn Bảo Duy Phạm Văn Phúc Phạm Hữu Phúc Nguyễn Thành Chương Hoàng Anh Trịnh Minh Dũng Ngô Thanh Sang Trần Thế Vĩ Trần Trung Kiên TRẦN VĂN CẢNH Lê Tấn Lực Nguyễn Bá Hưng Nguyễn Thanh Hà Nguyễn Hoàng Hiệp Nguyễn Hoàng Tú Uyên Lại Nguyễn Kim Hồng Trần Tố Uyên Nguyễn Thanh Trang Trần Thị Hồng Nhung Phạm Hồng Nhung Nguyễn Thị Quỳnh Như Trâm Trâm Phạm Thị Thơm Vũ Thị Thanh Tú Hoàng Thị Yến Tô Thị Huyền Trân Võ Thị Ngọc Thảo LƯU HỒNG THANH Phan Thị Thanh My Hồ Thị Hoàng Yến Đinh Thị Lài Hoàng Minh Nguyệt Lê Thị Ngọc Ánh Võ Thị Thảo Nhi Phạm Thị Thu Ngân Hồ Thị Thu Uyên Đào Thị Bích Hải Nguyễn Thị Thanh Phương Phạm Thị Thu Ngân Trần Thị Hoa Đỗ Thị Kim Anh Đỗ Thị Nhật Linh An Thị Hằng Trần Thy Thanh Thảo Huỳnh Cẩm Tú Đinh Thị Linh Diễm Phạm Thị Ngọc Bích Thùy Linh Nguyễn Nguyễn Thị Phước Lê Huyền Anh Mai Anh Võ Ngọc Trâm Nguyễn Thị Trà My Vũ Công Thuận Đặng Thị Thu Thủy Phan My Chu Thị Phương Mai Nguyễn Thị Huyền Trinh Tô Thị Thuỳ Dung Nguyễn Thị Duyên Giang Thị Hồng Loan Lưu Thị Hằng Hoàng Thị Cúc Võ Thị Hồng Mai Võ Phương Thảo Ngô Đình Tịnh Thuỷ Lê Thị Hoài Thương Nguyễn Tô Hoàng Yến Lê Nguyễn Bảo Châu Nguyễn Thị Thanh Loan Trần Bích Thương Nguyễn Kỳ Duyên Nguyễn Thị Trà My Cù Thị Kim Mai Lê Thị Khánh Huyền Nguyễn Diễm Xuân Nhi Vũ Ngọc Thu Tâm Lê Nguyễn Minh Thi Lê Mộng Tuyền Kiều Oanh Nguyễn Phan Thị Thanh Thảo Phạm Khánh Ly Phạm Thị Hoàng Lê Nguyễn Kỳ Duyên Lương Thị Hà Nguyễn Thị Thu Hằng Nguyễn Bích Thùy Hồ Thị Thúy Nguyệt Vũ Hương Lan Hoàng Thị Cúc Đỗ Thị Anh Thư