Luật Sư Lê Thanh Bình
THÔNG TIN CƠ BẢN

26/11/1953

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Hợp đồngĐất đai, Nhà cửaLao độngDoanh nghiệpLĩnh vực Luật khác

Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga

Chưa cập nhật

Luật Sư Lê Thanh Bình

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- điều hành hành chinh và nhân sự Công ty; phụ trách bộ phận, phòng, Ban chuyên môn
- Giao tiếp tốt
- Kỹ năng lãnh đạo nhóm
- Khả năng 4 kỹ năng về tiếng Anh
Kinh nghiệm công tác
Luật sư cao cấp

Là Phó Ban Pháp chế (Pháp lý) Tập đoàn (28 Cty Thành viên). phụ trách mọi vấn đề pháp chế Tập đoàn

là Giám đốc Phap ly Công ty, phu trach phap ly Dự án SUNWAH PEARL 90 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh. Phụ trách review các HĐ nhà thầu

Là Giám đốc Đầu tư và là luật sư nội bộ của Công ty. Phụ trách pháp lý của Công ty và chiu trách nhiệm về công tác đầu tư

Chánh Văn Phòng phụ trach Hành chinh, Nhân sự, Pháp lý & Công nghệ Thông tin

La Legal Manager phu trach phap ly dự an, phap ly doanh nghiệp

Chánh Văn Phòng phụ trach Hành chinh, Nhân Sự, Phap ly và Công nghệ Thông tin

Là Legal Manager phụ trach phap ly dự an, phụ trach phap chê doanh nghiệp

Làm giám đốc Pháp lý phụ trách các dự an Khu Công nghiệp

Là Tổng giám đốc Đai diện heo Pháp luật, Thành viên HĐQT Công ty

phụ trách mảng đầu tư các Khu CN

Tổng Giám đốc -Đai diện theo Pháp luật, Thành viên HĐQT Công ty

Phu trách Pháp ly các du án Khu CN của Công ty

TGĐ - Đai diện theo PL Thành viên HĐQT Công ty
Học vấn & chứng chỉ
- Bằng tốt nghiệp Đai học chính quy (Cử nhân) từ 2004 - 2008 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế)

- Bằng tốt nghiệp Đai học chính quy (Cử nhân) từ 1990 - 1994 tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (ngành học: Khác)

- Chứng chỉ Đào tạo Luật sư từ 2009 - 2010 tại Học viện tư pháp (ngành học: Khác)

- Bằng tốt nghiệp Đai học chính quy (Cử nhân) từ 1974 - 1978 tại Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội (ngành học: Khác)