Luật Sư Nguyễn Nhật Anh
THÔNG TIN CƠ BẢN

22/04/1997

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Nhật Anh

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Tiếng Anh: B1 (CEFR). Có khả năng sử dụng Tiếng Anh trong giao tiếp, viết thư tư vấn, dịch thuật tài liệu
Tin học ứng dụng: Sử dụng tốt các công cụ Word, Excel
Kinh nghiệm công tác
Chuyên viên pháp lý
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân từ 2015 - 2019 tại Đại học Công nghệ TP.HCM