Luật Sư Phạm Ngọc Chiến
THÔNG TIN CƠ BẢN

03/04/1996

Nam

Hà Nội

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Phạm Ngọc Chiến

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- nghiên cứu, tư vấn pháp lý
- chủ động, linh hoạt trong công việc
- làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt
- giao tiếp tốt
- khả năng chịu được áp lực công việc cao
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân tại Đại học Công nghệ TP.HCM