Luật Sư Đinh Vũ Hòa
THÔNG TIN CƠ BẢN

07/11/1982

Nữ

Hà Nội

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Đinh Vũ Hòa

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng giao tiếp.
- Khả năng nắm bắt công việc, làm việc theo nhóm, nghiên cứu tài liệu.
Kinh nghiệm công tác
- Tham mưu cho Ban lãnh đạo các vấn đề pháp lý trong quản trị Công ty và các Công ty thành viên; - Tham gia hoàn thiện hồ sơ đăng ký công ty đại chúng; - Tham gia giải quyết các tranh chấp trong Công ty.

- Hoàn thiện Điều lệ, nội quy, quy chế của công ty; - Tham gia soạn thảo, sửa, đàm phán các hợp đồng thi công xây lắp, hợp đồng cung ứng nguyên vật liệu; - Tham gia giải quyết các tranh chấp phát sinh trong Công ty.

- Tham gia tư vấn, cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực thành lập, thay đổi, tổ chức hoạt động doanh nghiệp; - Tham gia giải quyết các vụ án tại TAND các cấp.
Học vấn & chứng chỉ
- Thạc sĩ từ 2010 - 2014 tại Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa Luật (ngành học: Luật Kinh tế)