Luật Sư Nguyễn Thị Hương
THÔNG TIN CƠ BẢN

25/11/1993

Nữ

Hà Nội

Độc thân

Tiếng Việt

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Thị Hương

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và diễn giải tốt.
- Kỹ năng diễn đạt, trình bày logic.
- Cẩn thận, chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến trong công việc.

Kinh nghiệm công tác
Chuyên viên pháp chế
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Luật từ 2012 - 2016 tại Trường Đại học Luật Hà Nội

- Luật sư tại Học viện tư pháp

- Chứng chỉ đào tạo Luật sư từ 2016 - 2018 tại Học viện tư pháp (ngành học: Khác)