Luật Sư Trương Thị Thanh Hằng
THÔNG TIN CƠ BẢN

28/01/1994

Nữ

Hà Nội

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Trương Thị Thanh Hằng

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Nghiên cứu luật
- Làm việc độc lập
- Làm việc nhóm
- Tin học văn phòng
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân từ 2012 - 2016 tại Trường Đại học Luật Hà Nội

- Thẻ Luật sư