Luật Sư Đào Thị Hoài
THÔNG TIN CƠ BẢN

21/09/1999

Nữ

Hà Nội

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Đào Thị Hoài

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Tin học văn phòngWord, Excel ,Power Point,...
Kỹ năng khác: Làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng giao tiếp,
Kinh nghiệm công tác
Trợ lý luật sư
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân từ 2017 - 2021 tại Đại học Mở Hà Nội

- Luật sư từ 2022 - 2023 tại Học viện tư pháp