Luật Sư Lại Tuấn Long
THÔNG TIN CƠ BẢN

15/05/1990

Nam

Hà Nội

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Lại Tuấn Long

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc theo nhóm
- Khả năng nắm bắt công việc, làm việc theo nhóm, nghiên cứu tài liệu, soạn thảo văn bản
- Kỹ năng phân tích, tư duy được thể hiện qua những kinh nghiêm: nghiên cứu, tìm hiểu về pháp luật để tìm ra phương án tốt nhất giải quyết vấn đề pháp lý xảy ra.
Kinh nghiệm công tác
- Tiếp xúc, tư vấn pháp lý cho khách hàng - Chuẩn bị các văn bản tư vấn, luận cứ bào chữa, luận cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ; soạn thảo di chúc, hợp đồng; soạn thảo các văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền có liên quan các vụ, việc;.... - Sắp xếp, nghiên cứu hồ sơ vụ việc; thu thập các tài liệu liên quan đến vụ việc; đề xuất phương án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng;

- Tham mưu công việc cho lãnh đạo - Tham mưu, xây dựng, soạn thảo công văn, báo cáo…. - Tham gia tổ chức, quản lý các lớp học do cơ quan tổ chức - Quản lý tài sản trang thiết bị - Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phân công

- Tham mưu công việc cho lãnh đạo - Tham mưu, xây dựng, soạn thảo công văn, báo cáo…. - Theo dõi hoạt động đoàn của các phường trên địa bàn quận - Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phân công

- Tham mưu công việc cho lãnh đạo - Tham mưu, xây dựng, soạn thảo công văn, báo cáo…. - Tổ chức, thực hiện các hoạt động của đoàn thanh niên trên địa bàn phường - Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phân công

- Tiếp xúc, tư vấn pháp lý cho khách hàng - Chuẩn bị các văn bản tư vấn, luận cứ bào chữa, luận cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ; soạn thảo di chúc, hợp đồng; soạn thảo các văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền có liên quan các vụ, việc;.... - Sắp xếp, nghiên cứu hồ sơ vụ việc; thu thập các tài liệu liên quan đến vụ việc; đề xuất phương án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng; - Tham gia tranh tụng
Học vấn & chứng chỉ
- Luật kinh tế từ 2011 - 2015 tại Viện Đại học Mở Hà Nội (ngành học: Khác)

- Đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư từ 2018 - 2020 tại Học viện tư pháp (ngành học: Khác)