Luật Sư tư vấn Hình sự


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 212 Luật Sư tư vấn Hình sự

TRẦN LỆ QUYÊN
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 5477/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
ĐINH NGỌC PHÁN
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 2094/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
LÊ THANH TRANG
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 9350/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
Đào Anh Tú
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 43 / 100
NGUYỄN KIM LIÊN
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 2868
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
Trần Mộng Huyền
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 43 / 100
LA VĂN TỜN
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 7285/LS
 
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 39 / 100
Tạ Anh Tú
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 48 / 100
NGUYỄN THANH TÙNG
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 2144
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 48 / 100
NGUYỄN THỊ HUẾ
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 9209/LS
 
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 43 / 100
NGUYỄN THÚY QUỲNH
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 6954
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 48 / 100
NGUYỄN NGỌC NHANH
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 3080
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
VŨ ĐÌNH MAO
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 5295/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
PHÙNG VĂN THOẠI
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 5322
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 48 / 100
VŨ THỊ THANH BÌNH
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 6008
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 48 / 100