Luật Sư tư vấn Hình sự


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 212 Luật Sư tư vấn Hình sự

Trần Anh Tùng
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 8871/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
VÕ XUÂN TRUNG
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 3653/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
VŨ HUYỀN TRÂN
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 3605/LS
 
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 39 / 100
NGUYỄN MINH TRÍ
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 3611/LS
 
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 39 / 100
HỒ HỮU TỶ
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 3728/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
NGUYỄN TẤN THANH
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 3364/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
NGUYỄN THẾ DUÂN
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 2339
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
LÊ ĐÌNH VIỆT
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 4689
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 48 / 100
NGUYỄN HUY XANH
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 6788
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
TRẦN HOÀNG ANH
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 1930
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 48 / 100
TRẦN CAO PHÚ
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 3152
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 2004
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 48 / 100
Nguyễn Quang Hảo
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 7777/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
Nguyễn Đức Ký
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 101/LS
 
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 43 / 100
LƯỢNG VĂN HỒNG
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 2667
 
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 39 / 100