Luật Sư Hà Ngọc Anh
THÔNG TIN CƠ BẢN

06/02/1986

Nam

Hà Nội

Đã có gia đình

Hợp đồngHình sựLĩnh vực Luật khác

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Hà Ngọc Anh

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng điều hành, quản lý;
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán;
- Kỹ năng thu thập, đánh giá thông tin, nghiên cứu hồ sơ;
- Kỹ năng thuyết trình, phân tích và phản biện.
Kinh nghiệm công tác
- Tiếp nhận và trực tiếp xử lý thu hồi các khoản nợ xấu của MBBank được chuyển sang MBAMC; - Thực hiện quản lý và xử lý tài sản đảm bảo/thế chấp theo hình thức bán đấu giá tài sản; - Thực hiện một số giải pháp đặc thù như bán khoản nợ cho các tổ chức DATC, bán đấu giá khoản nợ hoặc chào bán khoản nợ không qua bán đấu giá. - Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo công ty.

- Điều hành và trực triếp tham gia với vai trò Luật sư; - Thực hiện tư vấn pháp lý, tranh tụng, đại diện ngoài tố tụng và cung cấp các dịch vụ pháp lý khác.
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Luật từ 2006 - 2009 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Luật Dân sự)

- Luật sư từ 2011 - 2012 tại Học viện tư pháp (ngành học: Luật Dân sự)

- Thẩm định giá từ 2012 - 2012 tại Hội thẩm định giá việt nam (ngành học: Khác)