Luật Sư Trần Thu Huyền
THÔNG TIN CƠ BẢN

10/11/1999

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Trần Thu Huyền

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng quản lý nhóm
- Kỹ năng giao tiếp với Khách hàng, làm việc với cơ quan nhà nước
- Kỹ năng nghiên cứu tài liệu
Kinh nghiệm công tác
- Tư vấn đầu tư nước ngoài - Tư vấn tiền tố tụng - Tranh chấp dân sự, lao động, thương mại
Học vấn & chứng chỉ
- Bằng Đại học Luật Tp.HCM từ 2017 - 2021 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Dân sự)

- Chứng chỉ đào tạo nghề Luật sư từ 2022 - 2024 tại Học viện tư pháp Việt Nam (ngành học: Khác)