Luật Sư Mạch Nguyễn Duy Thanh
THÔNG TIN CƠ BẢN

01/10/1997

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Mạch Nguyễn Duy Thanh

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Microsoft Office
- Willing to Learn
- Teamwork
- Good time management
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Luật tại Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM

- Thạc sỹ Luật Kinh tế tại Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM

- Luật sư tại Học viện Tư pháp TP.HCM