Luật Sư Phan Thụy Trang Đài
THÔNG TIN CƠ BẢN

11/05/1988

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Phan Thụy Trang Đài

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc theo nhóm
- Kỹ năng liên quan chuyên môn
Kinh nghiệm công tác
- Tổ chức hệ thống lưu trữ các tài liệu. - Sắp xếp các cuộc họp, tham gia công tác tuyển dụng viên chức tại đơn vị .

- Chuẩn bị hồ sơ pháp lý để thành lập doanh nghiệp. - Cập nhật và quản lý toàn bộ tài liệu cho hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến. - Lập hồ sơ xin Giấy phép lao động và Thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

- Sắp xếp cuộc hẹn, đặt phòng họp và thiết bị hội nghị - Quản lý văn phòng chung như đặt hàng văn phòng phẩm - Thu thập, kiểm tra và sắp xếp các tài liệu pháp lý - Dự thảo và hiệu chỉnh các tài liệu pháp lý và hợp đồng - Nghiên cứu các quy định, luật và các bài báo pháp lý để hỗ trợ Giám đốc

- Tư vấn, soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp, điều chỉnh thông tin đăng ký doanh nghiệp, chấm dứt địa điểm kinh doanh, các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến hoạt động doanh nghiệp. - Soạn, review các loại hợp đồng, soạn các đơn, thư gửi các cơ quan nhà nước. - Thực hiện các hoạt động pháp lý theo đại diện ủy quyền của khách hàng
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Tài chính - Ngân hàng từ 2007 - 2011 tại Trường Đại học Mở TP.HCM (ngành học: Khác)

- Cử nhân Luật từ 2013 - 2016 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Khác)

- Giấy chứng nhận đào tạo nghề Luật sư từ 2020 - 2022 tại Học viện tư pháp (ngành học: Khác)

- Kỳ thi hết tập sự Luật sư Đợt 2 Năm 2023 từ 2023 - 2023 tại Liên đoàn Luật sư Việt Nam (ngành học: Khác)