Luật Sư Nguyễn Thị Kiều Oanh
THÔNG TIN CƠ BẢN

28/01/1995

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Thị Kiều Oanh

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Giải quyết vấn đề
- Thương lượng, đàm phán
- Quản trị thời gian
- Kỹ năng phân tích và tổng hợp
- Quản trị thời gian
- Quản trị thời gian
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân từ 2020 - 2022 tại Đại học Sư phạm TP.HCM

- Thẻ Luật sư

- Thạc sỹ từ 2018 - 2021 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

- Cử nhân từ 2014 - 2018 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh