Luật Sư Nguyễn Lê Thảo Như
THÔNG TIN CƠ BẢN

17/12/1996

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Lê Thảo Như

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng tổ chức;
- Kỹ năng làm việc độc lập;
- Tự hoàn thành nhiệm vụ được giao;
- Tự đi công tác một mình;
- kỹ năng giao tiếp;
- Kỹ năng tư vấn khách hàng;
- Khả năng nắm bắt công việc, làm việc theo nhóm, nguyên cứu tài liệu,..
Kinh nghiệm công tác
Công ty cổ phần dinh dưỡng Dolsure (02/2028-03/2019) Chức vụ: Thư ký kinh doanh - Soạn thảo hợp đồng, xử lý đơn hàng, thanh lý hợp đồng. - Hỗ trợ kế hoạch công tác cho bộ phận kinh doanh - Hỗ trợ cho nhân viên kinh doanh ngoài thị trường, Quản lý thông tin và chính sách bán hàng. - Tổng hợp số liệu báo cáo Tuần, Tháng của bộ phận kinh doanh. - Quản lý nhân sự ngoài thị trường. - Ghi chép cuộc họp, biên bản họp,.... Chi nhánh văn phòng Luật sư Long Cường Gò Vấp (04/2019-03/2020) Chức vụ: Trợ lý Luật sư - Trợ giúp Luật sư chính các công việc hành chính và chuyên môn như: sắp xếp hồ sơ tài liệu vụ việc; tra cứu văn bản pháp luật và thông tin liên quan đến các vụ việc; nghiên cứu, cho ý kiến pháp lý về vụ việc theo yêu cầu của Luật sư chính; hỗ trợ soạn thảo các văn bản pháp lý theo hướng dẫn của Luật sư chính; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để luật sư làm việc với các thân chủ, khách hàng …; - Tư vấn, thực hiện các hồ sơ thành lập doanh nghiệp, tranh tụng liên quan đến các vụ án tranh chấp đất đai, hôn nhân, dân sự,.... - Đại diện uỷ quyền đăng bộ đất đai, làm thủ tục phân chia di sản thừa kế,.. - Tham gia tranh tụng tại toà án cho khách hàng về các vụ án hình sự, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình,... - Thực hiện các công việc khác theo phân công của Luật sư chính. Chi nhánh văn phòng Luât sư Long Cường Quận 3 Chức vụ: Chuyên viên pháp lý (5/2019- nay) - Trợ giúp Luật sư chính các công việc hành chính và chuyên môn như: sắp xếp hồ sơ tài liệu vụ việc; tra cứu văn bản pháp luật và thông tin liên quan đến các vụ việc; nghiên cứu, cho ý kiến pháp lý về vụ việc theo yêu cầu của Luật sư chính; hỗ trợ soạn thảo các văn bản pháp lý theo hướng dẫn của Luật sư chính; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để luật sư làm việc với các thân chủ, khách hàng …; - Tư vấn, thực hiện các hồ sơ thành lập doanh nghiệp, tranh tụng liên quan đến các vụ án tranh chấp đất đai, hôn nhân, dân sự,.... - Đại diện uỷ quyền đăng bộ đất đai, làm thủ tục phân chia di sản thừa kế,.. - Tham gia tranh tụng tại toà án cho khách hàng về các vụ án hình sự, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình,... - Soạn thảo các Đơn, thư, văn bản cần thiết gửi khách hàng, tòa án, trọng tài, cơ quan nhà nước - Tham gia tư vấn, giải quyết tranh chấp, tranh tụng xử lý các vấn đề pháp sinh. - Đại diện cho Khách hàng trong quá trình đàm phán và cho các thủ tục tranh tụng tại Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng. - Tư vấn pháp luật thường xuyên và theo vụ việc cho Khách hàng. - Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Luật sư. - Nghiên cứu hồ sơ vụ việc để tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng; - Đi công tác tỉnh/thành phố giải quyết công việc cho khách hàng.
Học vấn & chứng chỉ
- Chứng chỉ đào tạo hành nghề Luật sư từ 2019 - 2020 tại Học viện tư pháp Việt Nam (ngành học: Khác)

- Cử nhân từ 2014 - 2018 tại Đại học Công nghệ TP.HCM

- Thẻ Luật sư từ 2024 - 2024 tại Liên đoàn Luật sư Việt Nam (ngành học: Luật Tố tụng dân sự)