Tìm kiếm Luật Sư mới nhất


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 514 Luật Sư

Hoàng Mạnh Cường
Cập nhật 6 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 7 năm
Số thẻ LS: 19836/LS-CCHN
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
NGUYỄN DOÃN HÙNG
Cập nhật 6 tháng trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 6433
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
Hoàng Thị Hải Yến
Cập nhật 6 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 16204/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Trần Ngọc Lĩnh
Cập nhật 6 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 3 năm
Số thẻ LS: 16060/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Hoàng Cảnh Thuyết
Cập nhật 7 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 14773/Ls
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Vũ Thúy Hằng
Cập nhật 7 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 4 năm
Số thẻ LS: 1485/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Vũ Cao Vinh
Cập nhật 7 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 1 năm
Số thẻ LS: 6194/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Nguyễn Tấn Phước
Cập nhật 7 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 14997/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Đắc Duy Anh
Cập nhật 7 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 12 năm
Số thẻ LS: 10400/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Âu Thị Thúy Sen
Cập nhật 7 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 14163/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Nguyễn Văn Hoàng
Cập nhật 10 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 11854/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Võ Linh Phương
Cập nhật 10 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 12 năm
Số thẻ LS: 8705/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Văn Chương
Cập nhật 11 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 21 năm
Số thẻ LS: 9219/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Nguyễn Hữu Mạnh
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 13228
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Hà Thanh Hiền
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 15397/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100