Luật Sư Nguyễn Trúc Anh
THÔNG TIN CƠ BẢN

19/07/1995

Nữ

Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)

Độc thân

Hôn nhân, Thừa kếĐất đai, Nhà cửaDoanh nghiệp

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Trúc Anh

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng tổ chức, điều hành;
- Kỹ năng giao tiếp;
- Kỹ năng liên quan chuyên môn tư vấn pháp luật;
- Khả năng nắm bắt công việc, làm việc theo nhóm, nghiên cứu tài liệu;
- Kỹ năng làm việc độc lập;...
Kinh nghiệm công tác
+ Tư vấn và thực hiện thủ tục hành chính pháp lý của doanh nghiệp; + Tư vấn các khía cạnh liên quan đến pháp lý: Hợp đồng, giao dịch kinh doanh thương mại; Đầu tư; Tài chính – Kế toán; Lao động; Quản lý và Xử lý nợ cho doanh nghiệp; Đàm phán thỏa thuận; + Tư vấn pháp chế tuân thủ: Soạn thảo quy trình, quy chế, kiểm tra giám sát việc tuân thủ quy định trong nội bộ; + Tư vấn các giao dịch mua bán, sáp nhập cho doanh nghiệp.

- Quản lý và xử lý hồ sơ tranh tụng kinh doanh thương mại, đầu tư, tranh chấp dự án; + Soạn thảo hồ sơ; + Tư vấn pháp luật; + Trực tiếp liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để xử lý các công việc; + Đại diện theo ủy quyền tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đương sự tại tòa án - Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp: + Soạn thảo quy trình, quy chế, nghị quyết, quyết định các văn bản điều hành theo yêu cầu của công ty; + Tư vấn các vấn đề liên quan đến hợp đồng kinh doanh thương mại; + Soạn thảo chỉnh sửa các hợp đồng của công ty trong quá trình kinh doanh, đầu tư; + Thực hiện các thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Xin chấp thuận chủ trương, Giấy phép con; + Tư vấn quản lý và xử lý nợ + Tổ chức xây dựng hệ thống văn bản điều hành phù hợp với quy định Pháp luật và xây dựng văn bản theo chỉ định; - Kiểm tra việc tuân thủ các quy định Pháp luật, việc chấp hành Quy Chế, quy định nội bộ của Công ty và kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục, xử lý; - Tư vấn và hỗ trợ đàm phán thẩm định hợp đồng, dự án; - Tham mưu cho các cấp lãnh đạo xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động; - Đại diện Công ty tham gia giải quyết tranh chấp tại các cơ quan có thẩm quyền; - Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

- Nghiên cứu hồ sơ pháp lý; - Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp: + Soạn thảo quy trình, quy chế, nghị quyết, quyết định các văn bản điều hành theo yêu cầu của công ty; + Tư vấn các vấn đề liên quan đến hợp đồng kinh doanh thương mại; + Soạn thảo chỉnh sửa các hợp đồng của công ty trong quá trình kinh doanh, đầu tư; + Thực hiện các thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Xin chấp thuận chủ trương, Giấy phép con; + Tư vấn quản lý và xử lý nợ + Tổ chức xây dựng hệ thống văn bản điều hành phù hợp với quy định Pháp luật và xây dựng văn bản theo chỉ định; - Kiểm tra việc tuân thủ các quy định Pháp luật, việc chấp hành Quy Chế, quy định nội bộ của Công ty và kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục, xử lý; - Tư vấn và hỗ trợ đàm phán thẩm định hợp đồng, dự án; - Tham mưu cho các cấp lãnh đạo xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động; - Đại diện Công ty tham gia giải quyết tranh chấp tại các cơ quan có thẩm quyền; - Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

- Nghiên cứu hồ sơ pháp lý; - Tổ chức xây dựng hệ thống văn bản điều hành phù hợp với quy định Pháp luật; - Trực tiếp xây dựng văn bản theo chỉ định; - Tư vấn pháp luật nội bộ; - Kiểm tra việc tuân thủ các quy định Pháp luật, việc chấp hành Quy Chế, quy định nội bộ của Công ty và kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục, xử lý; - Tư vấn và hỗ trợ đàm phán thẩm định hợp đồng, dự án; - Tham mưu cho các cấp lãnh đạo xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động - Đại diện Công ty tham gia giải quyết tranh chấp tại các cơ quan có thẩm quyền - Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp;
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân luật từ 2013 - 2017 tại Đại học Bình Dương (ngành học: Luật Kinh tế)

- Chứng chỉ hành nghề luật sư từ 2017 - 2019 tại Học viện tư pháp (ngành học: Luật Kinh tế)

- Bằng cao học Quản trị kinh doanh từ 2019 - 2021 tại Trường Đại học Ngoại thương (ngành học: Khác)