Luật Sư Nguyễn Thị Tuyết
THÔNG TIN CƠ BẢN

03/03/1991

Nữ

Tp Hồ Chí Minh, Hà Nam

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Thị Tuyết

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích xuất xắc;
- Tư duy logic và hệ thống;
- Thành thạo việc soạn thảo văn bản, hợp đồng;
- Làm việc dưới cường độ và áp lực cao;
- Quản lý công việc và thời gian hiệu quả.
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội