Luật Sư Lê Thị Minh Ngọc
THÔNG TIN CƠ BẢN

02/06/1982

Nữ

Hà Nội

Độc thân

Doanh nghiệp

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

Luật Sư Lê Thị Minh Ngọc

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Làm việc độc lập hoặc theo nhóm đều tốt.
Kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề nhạy bén
Kỹ năng chuyên môn vững với kinh nghiệm trên 14 năm
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- Đại học chính quy từ 2002 - 2006 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Luật Kinh tế)