Luật Sư Lê Thị Minh Ngọc
THÔNG TIN CƠ BẢN

02/06/1982

Nữ

Hà Nội

Độc thân

Doanh nghiệp

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Lê Thị Minh Ngọc

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Làm việc độc lập hoặc theo nhóm đều tốt.
Kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề nhạy bén
Kỹ năng chuyên môn vững với kinh nghiệm trên 14 năm
Kinh nghiệm công tác
thư ký HĐQT, ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương thuộc thẩm quyền phù hợp quy định của pháp luật, tư vấn M&E, đầu tư thực hiện dự án, kiểm tra tính pháp lý hồ sơ liên quan đến dự án trong giai đoạn hợp tác kinh doanh, thành lập công ty dự án, chuyển nhượng QSDĐ & GPMB…, chuyển nhượng cổ phần và hoàn tất các thủ tục với cơ quan nhà nước về thành lập, chấm dứt hoạt động Công ty con, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh…tư vấn về HCNS, TCKT,XNK…Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban về các vấn đề pháp lý liên quan đến mọi hoạt động kinh doanh của công ty; Tư vấn, thực hiện các vấn đề pháp lý hợp đồng, pháp lý tranh tụng của Công ty và Công ty thực hiện dự án; Xem xét, kiểm tra và chuẩn bị các hồ sơ pháp lý đối với hoạt động của Công ty; Hỗ trợ cho công ty con, công ty thành viên trong các thủ tục pháp lý liên quan đến các hoạt động của công ty bao gồm giao dịch với các cơ quan chính phủ; Thay mặt công ty để tiến hành các thủ tục pháp lý trong quá trình khiếu nại, tranh chấp và các tố tụng pháp lý có liên quan; Tham gia trong việc dự thảo, sửa đổi, xây dựng cập nhật các nội quy, quy định của công ty và đảm bảo rằng tất cả các nội quy công ty tuân thủ pháp luật; Đề xuất và đại diện công ty tiến hành việc thu các khoản nợ khó đòi và các khoản thu khác…Hỗ trợ phòng Đầu tư trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý cho Dự án.
Học vấn & chứng chỉ
- Đại học chính quy từ 2002 - 2006 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Luật Kinh tế)

- Chứng chỉ hành nghề Luật sư từ 2009 - 2012 tại Học viện tư pháp (ngành học: Luật Kinh tế)

Trương Hoài Phương Chung Văn Thông Vũ Hoàng Đăng Khoa Hoàng Ngọc Phú Nguyễn Văn Phú Nguyễn Đắc Phú Nguyễn Lương Sơn Hà Trung Nghĩa Dương Nguyễn Trần Anh Tuấn Nguyễn Đức Anh Huỳnh Minh Hiền Lê Ngọc Thiên Chương Lê Anh Đài Lâm Ngọc Tân MAI BÁ TÌNH TRẦN TẤN KHẢI Phan Thanh Phi Ngô Tuấn Nguyễn Thanh Sang Vũ Ngọc Thắng Nguyễn Văn Hậu Đặng Kim Sanh Nguyễn Tất Thương Nguyễn Tiến Mạnh Trương Văn Linh Dương Hoàng Thảo Hoàng Anh Tuấn Võ Thị Ngọc Thu Lê Hà Vy Cao Tâm Vũ Thị Hương Bùi Phương Anh Bùi Thị Hồng Tuyết Nguyễn Thị Việt Thanh Trần Thị Huệ Đinh Thị Minh Ánh Nguyễn Thị Thu Trang Nguyễn Thu Dung Nguyễn Ngọc Linh Chi Hồ Thị Nguyên Hà Phạm Thị Hải Yến Lê Hạ Lan Nhi Nguyễn Thị Dưỡng H Trang Ktla Trần Thị Lưu Nguyễn Thị Lương Duyên Trần Trương Ngọc Phương Hoàng Thị Hồng Rơ Mah H'De Nguyễn Thị Mai Nguyễn Thị Tường Vy Trần Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Thanh Hạc Nguyễn Thu Trang Lê Ngọc Tú Nguyễn Thị Hiên Đinh Thị Tuyết Nguyển Thị Hồng Lựu Nguyễn Thị Ngọc Anh Nguyễn Nữ Thục Hiền Trần Thị Thu Trang Nguyễn Thị Yến Nguyễn Thị Chính Thanh Thị Oanh Kiều Nguyễn Thị Nhàn Nguyễn Thị Mộng Đào Lê Dương Hồng Ánh Đoàn Thị Minh Tâm Trần Thanh Vy Trần Thị Thu Uyên Trần Thị Thu Huyền Nguyễn Thị Nhân Cao Thị Hoa Hồng Vũ Thùy Dương Đào Mỹ Duyên Trần Thị Hải Yến Triệu Thị Tâm Nguyễn Thị Dịu Trần Thị Thu Hoài Hồ Thị Kim Phụng Hồ Thị Xuân Lê Thị Tường Vy Lê Thị Trang Trần Thị Kim Luyễn Luật sư Đinh Chúc Lê Cẩm Sang Nguyễn Thị Thảo Nguyên Nguyễn Mậu Thương PHẠM THỊ NGUYỆT Lê Hương Nga Hoàng Thị Quỳnh Nguyễn Thị Thu Trang Nguyễn Thị Loan Nguyễn Thị Thu Thảo Nguyễn Thị Mai Ca Trần Hoàng Lan Nguyễn Trương Hoài Nhơn Trần Thị Lam Nguyễn Thị Tâm Đan Phan Gia Ân Nguyễn Thị Linh Vòng Diệu Thanh Dương Thị Vân Anh Trần Thị Thanh Thảo Nguyễn Ngọc Huyền Hà Thái Vy Nguyễn Thị Thơm Ngô Yến Chi Lê Thị Thu Nhi Ngô Thị Thùy Dương