Luật Sư Đỗ Thị Loan
THÔNG TIN CƠ BẢN

04/07/1994

Nữ

Hà Nội

Đã có gia đình

Tiếng Hoa, Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Đỗ Thị Loan

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Làm việc độc lập và theo nhóm;
Khả năng thuyết trình tốt, nắm bắt hồ sơ và nhu cầu khách hàng nhanh, chính xác.
Kinh nghiệm công tác
Làm việc với vai trò Luật sư độc lập bao gồm luật sư tư vấn và luật sư tố tụng
Học vấn & chứng chỉ
- Thẻ luật sư từ 2016 - 2017 tại Học viện tư pháp (ngành học: Khác)