Luật Sư Đặng Thị Cẩm Tiên
THÔNG TIN CƠ BẢN

22/06/1994

Nữ

Đồng Nai

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Đặng Thị Cẩm Tiên

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Có kỹ năng chuyên môn tốt về tố tụng, tư vấn pháp lý
- Khả năng nắm bắt công việc nhanh, từng nghiên cứu nhiều tài liều về luật
- Có kỹ năng tổ chức tốt, khả năng thích nghi và làm việc theo đội nhóm nhanh
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt
Kinh nghiệm công tác
Hoàn thành tốt tất cả các công việc được giao
Học vấn & chứng chỉ
- chứng chỉ đào tạo nghề luật sư từ 2019 - 2021 tại Học viện tư pháp (ngành học: Khác)

- Cử nhân từ 2015 - 2019 tại Đại học Công nghệ Miền Đông - Đồng Nai