Luật Sư Hoàng Mạnh Cường
THÔNG TIN CƠ BẢN

26/03/1993

Nam

Hà Nội

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Hoàng Mạnh Cường

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Quản lý
- Văn phòng
- Phân tích pháp lý
- Giao tiếp
- Trình bày
Kinh nghiệm công tác
- Chịu trách nhiệm về mặt pháp lý của 8 công ty con, 3 doanh nghiệp liên doanh và hơn 20 doanh nghiệp liên kết; - Tham gia vào đội ngũ đầu tư để xem xét và quyết định đầu tư thông qua các hình thức M&A hoặc đầu tư vốn; - Nghiên cứu, xây dựng và thực hiện phương án huy động vốn từ nhà đầu tư nước ngoài. - Phụ trách pháp lý dự án trong quá trình thực hiện, bao gồm các thủ tục: Thành lập/thanh đổi doanh nghiệp; Kế hoạch bảo vệ môi trường; Lập dự án đầu tư; Thuê đất; Thẩm duyệt thiết kế cơ sở; Thẩm duyệt thiết kế PCCC; Thẩm duyệt thiết kế thi công và xin giấy phép xây dựng. Các dự án đã và đang triển khai: CNCTech Thăng Long, CNCTech Bắc Ninh (mua lại dự án của Framas – NĐT Đức), CNCTech Hà Nam, CNCTech Sài Gòn. - Soát xét hợp đồng cho thuê bất động sản tại Bình Dương, Vĩnh Phúc, Hà Nam.

- Doanh nghiệp: Đã thực hiện nhiều thương vụ mua bán sáp nhập doanh nghiệp: Đáng kể đến: Sáp nhập tại Công ty Cổ phần Kinh doanh khí Miền Bắc – Công ty con của Tổng Công ty Khí Việt Nam (Mã chứng khoán: PVG); Tách doanh nghiệp: Công TNHH Thương mại Trần Hồng Quân (Khách sạn Crowne Plaza West Hanoi – Hồng Hà Gas), Tham gia cơ cấu lại Công ty Cổ phần Chế tạo Máy Dzĩ An (Mã chứng khoán DZM),…. - Đầu tư: Các dự án đầu tư lớn đã thực hiện đáng kể đến: Dự án Skylight Vĩnh Phúc; Dự án Mentech Việt Nam; Dự án PV Oil Vũng Áng,…. - Phụ trách tư vấn thường xuyên cho các Doanh nghiệp trong lĩnh vực: Thực phẩm, Bất động sản, Thương mại, Sản xuất, Khai thác khoáng sản, …..
Học vấn & chứng chỉ
- Chứng chỉ Luật sư Việt Nam từ 2012 - 2016 tại Trường khác (ngành học: Luật Kinh tế)